Samhällets ansvar för en lyckad skolgång

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 juni 2013

Interpellation: Samhällets ansvar för en lyckad skolgång

Interpellation 2012/13:460 av Svantorp, Gunilla (S)

den 30 maj

Interpellation

2012/13:460 Samhällets ansvar för en lyckad skolgång

av Gunilla Svantorp (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

LO-distriktet i Örebro och Värmland har tagit fram en rapport Ung i Värmland där man kartlägger sambandet mellan skola, arbetslöshet och uppväxtvillkor. I Värmland har andelen elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan ökat från 9,2 procent till 11,5 procent mellan 2006 och 2012.

En av de mest betydande förutsättningarna, som i allra högsta grad ger skilda villkor för ungdomar, är socioekonomiska faktorer. Något som också Skolverket i sin rapport Likvärdig utbildning i svensk grundskola visar.

Jag undrar med anledning av den mängd rapporter med liknande slutsatser som presenterats under den senaste tiden vilka konkreta åtgärder utbildningsministern avser att ta initiativ till för att minska ojämlikheten i den svenska skolan och säkerställa att alla barn oavsett bakgrund faktiskt klarar skolgången med minst godkända betyg.