SBAB

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 26 november 2022

Interpellation: SBAB

Interpellation 2000/01:306 av Bill, Per (m)

den 8 mars

Interpellation 2000/01:306

av Per Bill (m) till finansminister Bosse Ringholm om SBAB

SBAB, Statens bostadsfinansieringsaktiebolag är statens eget bolåneföretag. Syftet är att bidra till konkurrensen på den svenska bolånemarknaden. SBAB har mer än 200 000 privat- och företagskunder och en utlåning på närmare 150 miljarder kronor.

SBAB är ett statligt, affärsidkande företag och sådana inverkar negativt på marknaden. I stället för att gynna konkurrensen, vilket är syftet i det här fallet, snedvrider SBAB konkurrensen. Det finns ingen anledning för det offentliga att driva den näringsverksamhet som redan finns tillhandahållen av privata aktörer. Tvärtom riskerar staten att förhindra en verkligt fri marknad, vilken på sikt skulle tillgodose människor med bättre och billigare lösningar än de som finns i dag. Moderaterna har därför länge drivit frågan om att sälja SBAB.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att privatisera Statens bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB?