Service på landsbygden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 oktober 2021

Interpellation: Service på landsbygden

Interpellation 2021/22:12 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Interpellation 2021/22:12 Service på landsbygden

av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

I Västerbottens inland finns det ett antal byar utanför centralorterna som har någon form av drivmedelsanläggning. Dessa är i nästan samtliga fall serviceställen med någon form av butik, apotek, post, Systembolag, Svenska Spel med mera.

Samtliga anläggningar har en viktig funktion när det gäller att leverera drivmedel i närområdet till boende och besökare, och de har även en viktig funktion för kommunala verksamheter som exempelvis hemtjänst, räddningstjänst och andra kommunala servicefunktioner i närområdet.

I ett projekt som utfördes mellan 2018 och 2020 genom Svensk Bensinhandel uppmärksammades i slutrapporten de konsekvenser som kan uppstå för dessa drivmedelsanläggningar om inte lagstadgade åtgärder vidtas för dessa före juli 2022.

De åtgärder som måste vidtas inkluderar omfattande förändringar på bensincisterner, anslutna rörledningar eller slangledningar med mera. För många av dem som driver en sådan anläggning innebär detta omfattande kostnader. 

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att dessa små drivmedelsstationer ska kunna vidta nödvändiga åtgärder i syfte att undvika nedläggning?