Situationen i Syrien

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 11 juli 2022

Interpellation: Situationen i Syrien

Interpellation 2013/14:325 av Baylan, Ibrahim (S)

den 3 mars

Interpellation

2013/14:325 Situationen i Syrien

av Ibrahim Baylan (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Inbördeskriget i Syrien har nu pågått i tre år och krävt åtskilliga tiotusentals människoliv. Det som började som ett legitimt krav på demokrati och mänskliga rättigheter har blivit till vad som synes vara kaotiskt krig där oskyldiga civila hamnar mitt emellan. Mest prekär är situationen för de många minoriteter, såväl kristna som kurder och andra minoriteter, som under lång tid levt i landet. Det är en tragedi som utspelar sig mitt framför våra ögon.

Trots daglig medial rapportering om krigets konsekvenser har världssamfundet hittills inte förmått att samla sig till en linje om stopp för kriget och en demokratisering av landet.

Även om det sedan en tid inletts förhandlingar mellan de olika parterna så har resultaten av de förhandlingarna hittills varit magra. Om förhandlingarna inte leder till en fredlig lösning på konflikten är risken stor att det urskillningslösa dödandet fortsätter och landet bryts sönder, med etnisk och religiös rensning som följd.

I det läget kan det vara nödvändigt för EU att agera för att skydda de minoriteter som i dag saknar skydd, till exempel de kristna grupperingarna och kurderna. Ett sätt skulle vara att skapa en skyddszon under EU- och FN-beskydd i norra Syrien för dessa grupper.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utrikesminister Carl Bildt följande:

Hur ser utrikesministern på de pågående förhandlingarna och möjligheten att de leder till en fredlig lösning på konflikten?

Är utrikesministern och regeringen beredd att lyfta frågan inom Europeiska unionen om skyddszon i norra Syrien för kristna och kurdiska minoriteter om förhandlingarna inte leder till en fredlig lösning?