SJ och Mälardalstrafik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 april 2021

Interpellation: SJ och Mälardalstrafik

Interpellation 2020/21:573 av Magnus Ek (C)

Interpellation 2020/21:573 SJ och Mälardalstrafik

av Magnus Ek (C)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Den 18 februari inleddes förhandlingar mellan Mälardalstrafik och SJ rörande deras avtal om tågtrafik i Stockholm-Mälardalsregionen. Bakgrunden till förhandlingarna är vikande intäkter på grund av minskat resande under coronapandemin, som lett till ett betydande underskott för SJ, utifrån det avtal SJ AB tecknat med uppdragsgivarna – regionerna i Mälardalen. Den situationen är inte obekant för någon kollektivtrafikaktör och inte heller för regionerna, som själva kämpat med att hantera stora underskott på grund av minskat resande.

Den 12 mars meddelade SJ, mitt under pågående förhandlingar, att man säger upp avtalet med Mälardalstrafik, och nu hotas den trafik som SJ bedriver enligt avtalet till hösten. I och med det hotas också pendlingsmöjligheterna för många resenärer i en för Sverige och vår ekonomi mycket viktig region.

Staten har uppmanat alla aktörer att upprätthålla kollektivtrafiken, och regionerna som kollektivtrafikmyndigheter har kämpat för att göra detta trots minskat resande och medföljande stora underskott. Samtidigt säger nu det statligt ägda SJ upp avtalet för tågtrafiken i Mälardalen i förtid.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan följande:

 

  1. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att SJ AB tillsammans med sina ägare tar ansvar för att upprätthålla trafiken under den pågående pandemin och att SJ AB inte pressar regionerna och skattekollektivet där att täcka upp för bolagets förluster? ​
  2. Av vilken orsak och med vilket syfte är svenska staten ägare till SJ AB?
  3. Vad avser ministern att göra inom sitt ansvarsområde i regeringen för att säkra pendlingsmöjligheterna i den för Sveriges ekonomi så viktiga Mälardalsregionen?