Skattebelastningen på privatbilismen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 26 mars 2022

Interpellation: Skattebelastningen på privatbilismen

Interpellation 2018/19:272 av Jan Ericson (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2018/19:272 Skattebelastningen på privatbilismen

av Jan Ericson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

TV4 och Kalla fakta avslöjade nyligen att Sverige, via Exportkreditnämnden, ställt kreditgarantier på över 3 miljarder kronor för svensk utrustning till ett stort gaskraftverk i ryska Arktis. Detta gaskraftverk beräknas på ett år släppa ut en mängd koldioxid som motsvarar en tiondel av vad hela Sverige släpper ut på ett år.

Samtidigt jagar finansministern den vanlige svensken med allt högre skatter på drivmedel och energi. Syftet sägs vara att minska utsläppen. Man kan konstatera att den utsläppsökning som det ryska gaskraftverket medför flera gånger om överstiger den utsläppsminskning som regeringens samlade inhemska politik innebär.

Häromdagen kom också en rapport som hävdar att om de långa utrikesresorna skulle beskattas lika hårt som bensin och diesel för fordon skulle en Thailandsresa skattebeläggas med 8 900 kronor extra.

Detta visar hur orimligt hårt den svenska bilismen beskattas, trots att den redan med råge betalar alla sina samhällskostnader. Det finns uppenbart utrymme att sänka bensinskatten av rena rättviseskäl.

Det är uppenbart att den svenska bilismen straffbeskattas utan att det finns någon logisk motivering av miljöskäl. Bilismen är helt enkelt en kassako för staten. Konsekvenserna för dem som bor på landsbygden och de stadsbor som behöver bil är orimliga.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Anser ministern att skattebelastningen på privatbilismen är rimlig och, om så inte är fallet, vad avser ministern att göra åt detta?