Skattereformen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Skattereformen

Interpellation 2018/19:150 Skattereformen

av Kjell Jansson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Enligt januariöverenskommelsen, som regeringspartierna slutit med Centerpartiet och Liberalerna, ska en skattereform genomföras under mandatperioden. Mycket kring vad den här skattereformen ska omfatta och vilka skatter som ska införas, tas bort eller justeras är fortfarande ovisst. Finansministern har dock i medierna deklarerat att hon vill att alla skatter ska diskuteras i förhandlingarna kring den nya skattereformen. Om finansministern har för avsikt att under mandatperioden öka ett av världens högsta skattetryck ytterligare vore det klädsamt om ministern kunde erkänna det.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:


1. Kan ministern garantera att hon inte kommer att verka för att återinföra förmögenhetsskatt eller arvs- och gåvoskatt?

2. Avser ministern att höja det totala skattetrycket i Sverige med den skattereform som ska genomföras?