skatteregler för fåmansbolag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 26 november 2022

Interpellation: skatteregler för fåmansbolag

Interpellation 2000/01:281 av Hedlund, Carl Erik (m)

den 22 februari

Interpellation 2000/01:281

av Carl Erik Hedlund (m) till finansminister Bosse Ringholm om skatteregler för fåmansbolag

De nu gällande reglerna (3:12-reglerna) för beskattning av fåmansföretag medför en avsevärt högre beskattning av ägare till dessa än av ägare till andra bolag. En stor del av fåmansföretagets vinster måste enligt nu gällande regler tas upp som beskattning av tjänst och beläggs därmed med såväl inkomstskatter som egenavgifter.

Då inte bara vinst i den löpande verksamheten utan också realisationsvinster delvis betraktas som inkomst av tjänst kan reglerna få absurda effekter. I massmedierna har en del fall uppmärksammats där ägare av små bolag sålt dessa mot betalning av aktier i det köpande bolaget. Dessa fick enligt köpeavtalen realiseras först efter en tid och det har i många fall inneburit att kursen fallit rejält. Denna kursförlust är normalt möjlig att kvitta mot andra inkomster. Så är inte fallet för dem som omfattas av fåmansbolagsreglerna. Den del av realisationsvinsten som beskattas som inkomst av tjänst är inte bara högre beskattad utan även omöjlig att kvitta. För dem som drabbats betyder det att inkomstskatten beräknas på ett fiktivt belopp. I praktiken innebär detta att skatten avsevärt kommer att överstiga den faktiskt erhållna betalningen. För många unga entreprenörer kan personlig konkurs bli resultatet.

Detta är uppenbarligen orimligt.

Vad avser finansministern göra för att de som drabbats av regelverket ska slippa betala skatt på pengar de aldrig erhållit?