Skolans arbete mot extremism och radikalisering

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 november 2020

Interpellation: Skolans arbete mot extremism och radikalisering

Interpellation 2020/21:97 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2020/21:97 Skolans arbete mot extremism och radikalisering

av Roger Haddad (L)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Efter det fruktansvärda terrorattentatet mot historieläraren Samuel Paty som avrättades i Paris efter att i sin undervisning om yttrandefrihet visat karikatyrer av profeten Muhammed har debatten om extremism åter blivit aktuell. Europa, och i synnerhet Frankrike, har drabbats återkommande och hårt de senaste åren där personer med koppling till terrorism har utfört attacker mot både journalister och andra mål i syfte att sätta skäck i befolkningen och skada så många som möjligt. Den 29 oktober inträffade ett nytt terrordåd, denna gång i anslutning till en kyrka i Nice.

Det som hände Samuel Paty kan också inträffa i vårt land och i våra skolor. Sverige har också utsatts för terrorattentat av personer som stöder den våldsbejakande islamistiska extremismen och terrorismen. Sverige har också ett stort problem med inhemsk extremism som kräver åtgärder på flera plan, inte minst lokalt.

En oerhört central institution för att motverka radikaliseringen är skolan utifrån sitt demokratiska uppdrag. Därför blir det särskilt viktigt att förtydliga vilka förväntningar som finns på skolans personal men också hur staten och huvudmännen ser till att lärarna har rätt förutsättningar för uppdraget. Vi måste också fortsätta belysa hur skolan i samverkan med andra aktörer kan förebygga och förhindra extremism och terrorism.

Skolverket har tidigare fått i uppdrag att följa upp arbetet mot våldsbejakande extremism, men den rapport de lämnade för över två år sedan gav fler frågor än svar. Inom ett antal områden pekade de dock ut behovet av fortsatt arbete. Bland annat föreslogs en utredning om att se över skolans demokratiska uppdrag och att ge Skolverket i uppdrag att tillsammans med polisen och Socialstyrelsen samverka i arbetet mot våldsbejakande extremism.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

  1. När kommer regeringen att presentera nya initiativ för att förstärka skolans arbete i frågor kring extremism och radikalisering?
  2. Planerar regeringen ge Skolverket i uppdrag att ta fram en modell för hur de kan samverka med polisen och Socialstyrelsen i syfte att förbättra såväl de nationella som de lokala rutinerna i arbetet mot våldsbejakande extremism?
  3. Hur avser regeringen att stärka skyddet för skolans personal?