Skottpengar på skarv

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 mars 2022

Interpellation: Skottpengar på skarv

Interpellation 2021/22:351 av Runar Filper (SD)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2021/22:351 Skottpengar på skarv

av Runar Filper (SD)

till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

Skarvbestånden behöver minska kraftigt. Skarven, som i Sverige utgör en ansenligt stor population med många häckande par, påverkar fiskbestånden negativt, skapar sanitär olägenhet för friluftslivet och reducerar skog och natur där fåglarna häckar.

Det är viktigt med åtgärder mot allvarlig skada på fiske, fiskeredskap och växtlighet. Skarvens hot mot fiskbestånd som är rödlistade eller extra betydelsefulla för ekosystemet måste hållas efter. Skarvkolonier som bildas ska reduceras inom och i närheten av fredningsområden för fisk samt i närheten av bostadshus. Att kolonierna lever på platser där de orsakar minst skada och olägenhet skulle minska konflikterna.

Viktigt är också fleråriga tillstånd för skyddsjakt och användandet av andra jakt- och skrämselmetoder som komplement till den jakt med skjutvapen som bedrivs. Effektiva metoder har visat sig vara oljering och prickning av ägg.

Men det är inte tillräckligt. För att ytterligare reducera skarvens härjningar måste incitament skapas för att nå upp till de kvoter som delas ut vid skyddsjakter.

I november 2021 uttrycker nu forskare vid SLU och fiskarnas branschorganisationer krav om att införa skottpengar på skarv. I ett öppet brev till generaldirektörerna för Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten framför Sveriges Fiskares Producentorganisation, SFPO, krav på skottpengar på skarv.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna-Caren Sätherberg:

 

Är statsrådet beredd att vidta åtgärder för att införa skottpengar på skarv?