Slutförvaret i Östhammar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 mars 2021

Interpellation: Slutförvaret i Östhammar

Interpellation 2020/21:475 av Jessika Roswall (M)

Interpellation 2020/21:475 Slutförvaret i Östhammar

av Jessika Roswall (M)

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

 

Flera rapporter från Dagens Nyheter, Sveriges kärnbränslehantering (SKB) och Vattenfall varnar för att mellanlagret för svenskt kärnbränsleavfall i Oskarshamn snart är fullt.

Vattenfall menar att slutförvaret i Forsmark därför måste börja byggas och att lagret i Oskarshamn ska expanderas. Enligt Vattenfall krävs ett regeringsbeslut senast i sommar, 2021, annars måste driften för flera reaktorer pausas 2024. Kärnkraften står för nästan 40 procent av den svenska elproduktionen, och att pausa flera reaktorer skulle mynna ut i stor och akut elbrist i Sverige.

För att hinna säkra mellanlagringskapaciteten efter årsskiftet 2023/2024 gör reaktorägarna och SKB bedömningen att ett regeringsbeslut behövs senast vid halvårsskiftet i år. Detta eftersom tillståndsprövningen fortsätter i mark- och miljödomstolen och hos Strålsäkerhetsmyndigheten också efter ett regeringsbeslut, med villkorssättning och granskning av kommande säkerhetsredovisningar. Allt detta beräknas ta cirka två år.

I en intervju med DN uppger miljö- och klimatminister Per Bolund att det inte finns någon bestämd tidsplan och att det är ett beslut som måste få ta den tid det tar.

Redan 2018 konstaterade Strålsäkerhetsmyndigheten att den planerade slutförvaringen i Forsmark är en säker lösning. I höstas gav fullmäktige i Östhammar, hemkommun för Forsmark, ett ovillkorat ja till planen. Alla underlagsbeslut är fattade och pekar entydigt på att lägga det i Östhammar.

Det enda som saknas är ett regeringsbeslut.

Med anledning av detta önskar jag fråga miljö- och klimatminister Per Bolund:

 

Vilka skäl anser ministern att regeringen har för att skjuta upp regeringsbeslutet på obestämd tid?

Om regeringen väljer att inte fatta beslut i närtid, har statsrådet och regeringen någon annan plan för slutförvar av kärnbränslet då mellanlagringen snart är full?