Snabbare utbyggnad av elnäten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 1 februari 2022

Interpellation: Snabbare utbyggnad av elnäten

Interpellation 2021/22:256 av Larry Söder (KD)

Interpellation 2021/22:256 Snabbare utbyggnad av elnäten

av Larry Söder (KD)

till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

 

Befolkningsökning och klimatutmaningar ställer höga krav på elnäten, och nyligen trädde den nya lagen om moderna tillståndsprocesser i kraft. Det är ett steg på vägen, men för att lagen på allvar ska göra skillnad måste tillståndsprocesserna för elnäten kortas ännu mer och elnätskapaciteten komma in tidigt i planeringen vid utbyggnad av bostäder och infrastruktur. 

Precis som inom byggsektorn är tillståndsprocesser för elnätet ett hinder, inte bara för en snabbare etablering av viktig samhällsbärande infrastruktur utan också för energiomställningen. Långa ledtider gör det också svårare att uppnå de krav som i dag ställs. Ska Sverige uppnå målet om 100 procent förnybar energi till år 2040 måste elnätet både moderniseras och utvidgas. Regeringens målsättning att korta ledtiderna för elnät är positiv, men den nya lagen når inte ända fram. Det behövs fler åtgärder för att säkerställa utbyggnaden. Sverige ska bygga 500 mil ny elledning i stamnätet, vilket kommer att kräva uppoffringar från alla håll. Luftledning är både billigare och snabbare och bedöms av branschen som ett bättre alternativ än att gräva ned ledningarna. 

Klimaträttsutredningen är nu inne i en andra fas, och det är klimatministern som är ytterst ansvarig för utredningen. Utredningen lyfter fram en snabbare utbyggnad av elnäten som en nyckelfaktor för klimatomställningen. Jag anser att klimatministern har ett stort ansvar för att skyndsamt säkerställa en snabbare utbyggnad av elnäten. 

Med anledning av detta vill jag fråga klimat- och miljöminister Annika Strandhäll:

 

  1. Avser ministern att förtydliga förutsättningarna för teknikval på de högsta spänningsnivåerna, och i så fall hur?
  2. Avser ministern att agera för att bidra till att tillståndsprocesser tar hänsyn till system- och beredskapsperspektivet?
  3. Anser ministern att elnäten har en betydande roll för att nå klimatmålen, och avser hon vidta några åtgärder inom sitt ansvarsområde utifrån sin ståndpunkt?