Specialutformade program i gymnasieskolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 maj 2009

Interpellation: Specialutformade program i gymnasieskolan

Interpellation 2008/09:510 av Pertoft, Mats (mp)

den 13 maj

Interpellation

2008/09:510 Specialutformade program i gymnasieskolan

av Mats Pertoft (mp)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Under tiden som Gymnasieutredningen pågått har det förts en diskussion om vad som ska hända med gymnasieskolans specialutformade program respektive de lokala kurserna i den nya gymnasieskolan. I Anita Ferms utredningsförslag togs de specialutformade programmen och de lokala kurserna i princip bort. De skulle enbart få finnas om de godkändes av ett regionalt råd bestående av företrädare för högskolan och näringslivet.

Under remisstiden var kritiken skarp mot förslaget. Vid Jan Björklunds presskonferens då lagrådsremissen om den nya gymnasieskolan presenterades lät det som om utbildningsministern i stort gått på utredarens linje. Han talade om att godkännande av de lokala kurserna skulle skärpas, men samtidigt lät det som om det lokala näringslivet skulle få ett avgörande inflytande över de framtida specialutformade programmen. Jan Björklund sade att i undantagsfall kunde lokala linjer accepteras och exemplifierade med att ett gruvprogram kan vara aktuellt i Kiruna.

I lagrådsremissen återfinner jag inte något som beskriver hur lokala kurser och specialutformade program ska utformas. Däremot finns en text om att särskilda varianter ska kunna inrättas inom nationella program. Särskilda varianter kan, liksom nationella inriktningar, börja det första, andra eller tredje läsåret. Dessa ska omfattas av så kallad frisökning. Särskilda varianter ska godkännas av en förvaltningsmyndighet som också beslutar om vilket belopp som ska betalas i interkommunal ersättning. Specialutformade program utformade för en grupp elever tas bort. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om särskilda varianter.

Som jag tolkar lagrådsremissen finns därmed de specialutformade programmen kvar samt ersätter de lokala kurserna. Det är i så fall ett bra förslag. Men jag är ändå villrådig med tanke på den diskrepans som finns mellan utbildningsministerns uttalande på presskonferensen och lagrådsremissens text.

Min fråga till ministern är:

Vad avser utbildningsministern att göra för att de specialutformade programmen ska kvalitetssäkras i regeringens förslag till ny gymnasieskola?