Spel och beroende

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 mars 2019

Interpellation: Spel och beroende

Interpellation 2018/19:84 av Roland Utbult (KD)

Interpellation 2018/19:84 Spel och beroende

av Roland Utbult (KD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Sedan den 1 januari i år gäller den nya spellagen. Den nya regleringen bygger på ett licenssystem där alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en licens och där aktörer utan licens ska stängas ute. Regleringen ska vara tillämplig på allt spel som tillhandahålls i Sverige, även spel över internet som riktas till den svenska marknaden.

Spelverksamheten ska vara lämplig ur allmän synpunkt och bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. En licenshavare ska ha en långtgående skyldighet att skydda spelarna mot överdrivet spelande. Höga krav på måttfullhet ska gälla vid marknadsföring av spel, och en statlig spelmyndighet ska besluta om licenser och utöva tillsyn enligt lagen.

Kristdemokraterna står bakom den nya lagen men menar att det nu är viktigt att noggrant följa utvecklingen så att lagens syfte tillgodoses.

Spelberoendet förstör människors liv och slår sönder familjer. Folkhälsomyndigheten beräknar att ungefär 171 000 personer, varav 82 000 barn, lever tillsammans med någon som har spelproblem. Cirka var femte person uppger att de har någon i sin nära omgivning som har spelproblem. Kristdemokraterna vill att kraftiga insatser görs för att förebygga spelberoendet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Hur avser statsrådet att försäkra sig om att intentionerna med den nya spellagen uppfylls?