Stängda gränser

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 28 januari 2022

Interpellation: Stängda gränser

Interpellation 2021/22:277 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Interpellation 2021/22:277 Stängda gränser

av Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Tyvärr har pandemihanteringen satt det nordiska samarbetet på hårt prov, och det ”nordiska guldet”, tilliten, har skadats. De som drabbats hårdast i detta hänseende är gränsborna och näringsidkare längs våra gränser. När Norge under lång tid hade stängt gränsen mot Sverige jobbade den svenska regeringen och Nordenminister Anna Hallberg för att förmå Norge att lätta på restriktionerna runt gränsstängningar.

Nu har Sverige självt stängt gränserna mot Norge på ett sätt som återigen är skadligt för gränsområdena. Som orsak till stängningen skyller regeringen nu på den utbredda omikronsmittan i Norge, detta trots att vi även har en samhällssmitta av omikronvarianten i Sverige. När svenska regeringen valde att sätta in de nya restriktionerna sa man från regeringshåll att vi skulle ha lika restriktioner som norrmännen har för resande in i Norge. Så blev dock inte fallet. Sveriges krav är betydligt strängare och kostar dyra pengar för den enskilde då de tester som krävs i stort sett bara erbjuds av privata vårdgivare.

Då gränsområdena till stora delar består av landsbygd innebär det att man måste resa många mil in mot större städer för att komma till privata vårdgivare för att få ett godkänt test för att sedan kunna åka tillbaka och passera gränsen. En resa som normalt bara är någon kilometer kan bli tiotals mil. Detta är inte hållbart!

Hade vi haft ett liknande testsystem som Norge har vid gränserna hade problemet varit mindre men fortfarande en stor belastning för gränsområdena. Dessutom visar den aktuella forskningen som finns på området att gränsrestriktionerna bara gör en större skillnad när smittan är stor i ett gränsområde, vilket den inte varit längs den svensk-norska eller svensk-finska gränsen under hela pandemin.

Pandemin har visat att vi har en oerhört lång väg att gå för att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region fram till 2030. Våra nordiska regeringars bristande samordning kring hanteringen har skapat oerhört djupa sår. Förtroendet och tilliten måste byggas upp igen. Jag har i Nordiska rådets möten varit mycket kritisk till den norska hanteringen och deras restriktioner. Tyvärr måste jag vara lika kritisk till hur Sverige nu agerar och återigen sätter käppar i hjulet för hårt prövade gränsbor och näringsidkare längs gränsen.

Mina frågor till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson lyder:

 

  1. När ser ministern att gränsen mot Norge kan öppnas igen?
  2. Om gränsen ska hållas stängd en längre tid, kommer regeringen då att se till att det erbjuds kostnadsfria snabbtester för inresande precis som Norge erbjuder vid de större gränsövergångarna och i övrigt godkänner egna snabbtester när passering sker vid de mindre övergångarna?
  3. På vilket sätt arbetar ministern och den svenska regeringen för att vi snabbast möjligt ska avveckla de stängda gränserna och i stället få en gemensam hantering i Norden kring pandemirestriktioner?