Starkt ökat socialbidragsberoende

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 9 augusti 2022

Interpellation: Starkt ökat socialbidragsberoende

Interpellation 2009/10:421 av Vestlund, Börje (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:421 Starkt ökat socialbidragsberoende

av Börje Vestlund (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Antalet personer som behöver socialbidrag för att klara sin försörjning har ökat dramatiskt.

Under hela 2009 betalades det ut 11,1 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd. Detta är en ökning med 17 procent jämfört med 2008. Socialstyrelsens rapport visar också att 275 av landets kommuner har ökat sina utbetalningar av ekonomiskt bistånd. 105 av dessa har ökat sina utbetalningar med över 30 procent, jämfört med föregående år 2008. Stockholms stad hade under det fjärde kvartalet 2009 en ökning av socialbidragen med 8 procent jämfört med motsvarande kvartal 2008. I sju kommuner – däribland Gnosjö – ökade utbetalningarna av socialbidrag med mer än 80 procent under samma period. I vårpropositionen gör regeringen bedömningen att antalet personer som är beroende av socialbidrag ökar med ca 40 procent mellan 2007 och 2011. Några konkreta förslag att förhindra denna skrämmande utveckling verkar regeringen, av vårpropositionen att döma, inte ha.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka initiativ planerar statsrådet att ta för att försöka bromsa upp det ökade socialbidragsberoendet?