Stärkt säkerhet för tågpersonal

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 2 april 2022

Interpellation: Stärkt säkerhet för tågpersonal

Interpellation 2019/20:233 av Patrik Jönsson (SD)

Interpellation 2019/20:233 Stärkt säkerhet för tågpersonal

av Patrik Jönsson (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Den 7 december i år släppte Seko en rapport om hot, våld och sexuella trakasserier som drabbar personal som tjänstgör ombord på tåg. Rapporten omfattade drygt 3 000 respondenter vilka var medlemmar i den fackliga organisationen Seko. I svaren uppgav var fjärde person att de dagligen, nästan dagligen eller någon gång i veckan upplevt att anställda utsatts för sexuella trakasserier. Nästan en av fem uppgav att det förekommer våld dagligen, nästan dagligen eller någon gång i veckan. Många arbetar ensamma ombord utan möjlighet till stöd eller hjälp. Åtgärder som skulle kunna minska eller förebygga hot, våld och sexuella trakasserier är att stoppa ensamarbetet, ha väktare ombord vid tider då det förekommer mer stök och att ge personer som återkommande utgör ett hot mot säkerheten ombord tillträdesförbud på tågen. En stärkt säkerhet ombord skulle också stärka tryggheten för tågresenärerna.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vad avser ministern och regeringen att vidta för åtgärder för att stärka tågpersonalens säkerhet ombord på tågen?