statens ansvar för Inlandsbanan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 30 mars 2004

Interpellation: statens ansvar för Inlandsbanan

Interpellation 2003/04:328 av Larsson, Håkan (c)

den 4 mars

Interpellation 2003/04:328

av Håkan Larsson (c) till statsrådet Ulrica Messing om statens ansvar för Inlandsbanan

Under förra året ställde jag två interpellationer om Inlandsbanans framtid till det ansvariga statsrådet, infrastrukturminister Ulrica Messing. Jag ville veta om regeringen är beredd att medverka till att den unika banan genom det vidsträckta inlandet får nödvändiga investeringsresurser för att kunna bli den tillväxtmotor den har förutsättningar att bli. För att såväl gods- som persontrafiken ska kunna utvecklas positivt krävs snarast insatser för att höja bärigheten på bandelarna Sveg@Brunflo och Arvidsjaur@Gällivare. Enligt Banverkets förslag ska dessa nödvändiga investeringar emellertid vänta till tidigast 2008.

Ulrica Messing sade sig vid båda interpellationsdebatterna dela insikten om Inlandsbanans betydelse för norra Sveriges inland, men kunde begripligt nog då inte ge några konkreta besked i avvaktan på ställningstagandet till planen för väg- och järnvägsinvesteringarna under perioden 2004@2015. Infrastrukturministern såg dock positivt på den nästan 130 mil långa Inlandsbanans framtid och man kunde därför förvänta sig att hon skulle medverka till den nödvändiga tidigareläggningen av investeringarna, jämfört med Banverkets förslag.

När den socialdemokratiska regeringen nu enats med Vänsterpartiet och Miljöpartiet om planen förefaller man dock inte ha prioriterat Inlandsbanans behov av snabb upprustning. Det är i och för sig positivt att banan får ett höjt driftsanslag och att investeringen i nytt trafikledningssystem kan tidigareläggas. Däremot verkar inte investeringarna i att höja bärigheten på själva banan komma att tidigareläggas.

Enligt Inlandsbanan AB står staten nu vid en skiljeväg; genom en offensiv satsning på Inlandsbanan kan den bli en tillväxtmotor för inlandet, men uteblir den nödvändiga upprustningen är risken att banan kommer att hotas av nedläggning.

Jag vill inte ställa en satsning på Inlandsbanan i motsats till de stora nyinvesteringar i järnvägsnätet som föreslås, men tycker att det är uppseendeväckande om en existerande bana med goda utvecklingsmöjligheter samtidigt inte får nödvändiga investeringsmedel. Särskilt som det handlar om marginella summor jämfört med de nysatsningar som föreslås. Inlandsbanan kan bli en enorm tillgång för såväl det glesbebyggda inlandet som för trafiksystemet i sin helhet.

Infrastrukturminister Messing säger i ett pressmeddelande i samband med offentliggörandet av överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet den 17 februari bland annat följande:

"Vi gör nu en stor satsning på att bevara och säkerställa befintligt väg- och järnvägsnät. Allt annat vore att slösa bort tidigare satsningar. Vi satsar också på investeringar som spelar en central roll för tillväxten i vårt land och som stärker förutsättningarna för en regional utveckling."

Dessa kloka synpunkter bör självfallet gälla även för Inlandsbanan. Att inte satsa på en offensiv upprustning av hela Inlandsbanan, som utgör hela 10 % av landets totala järnvägsnät, vore enligt min mening ett oansvarigt slöseri.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser infrastrukturministern att vidta för att ge Inlandsbanan möjligheter att utvecklas positivt och bli den tillväxtmotor för inlandet som banan har förutsättningar att bli?