Statliga färjor till Gotland

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 22 maj 2022

Interpellation: Statliga färjor till Gotland

Interpellation 2016/17:569 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:569 Statliga färjor till Gotland

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

I en intervju med tidningen Hela Gotland (2 juni 2017) säger det socialdemokratiska statsrådet Anna Johansson att Trafikverket bör utreda att ha statligt ägda färjor till och från Gotland inför nästa upphandling. Detta efter Gotlands Allehandas artikelserie om Gotlandstrafiken, Destination Gotland och moderbolaget Rederi AB Gotland.

Det är korrekt som ministern ger uttryck för, att det bara fanns ett anbud i den senaste upphandlingen av Gotlandstrafiken. Att därifrån gå direkt till slutsatsen att staten bör ta över driften är inte självklart, utan en ideologisk analys. Något som skapar oro för människor vars vardag påverkas stort av att Gotlandstrafiken är snabb, billig och driftsäker.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vilka överväganden ligger bakom statsrådets och regeringens besked att man ska se över statlig drift av Gotlandstrafiken?