Statligt stöd till ny kärnkraft

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 8 augusti 2022

Interpellation: Statligt stöd till ny kärnkraft

Interpellation 2009/10:357 av Eriksson, Alf (s)

den 6 maj

Interpellation

2009/10:357 Statligt stöd till ny kärnkraft

av Alf Eriksson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

I regeringens proposition Kärnkraften – förutsättningar för generationsskifte meddelar regeringen att något statligt stöd för kärnkraft, i form av direkta eller indirekta subventioner, inte kan påräknas.

Formuleringen är hämtad ur Alliansens ensidiga energiuppgörelse från 2009. Budskapet om att Centerpartiets medverkan i regeringen och i energiuppgörelsen skulle innebära garantier för att inga statliga pengar ska investeras i ny kärnkraft har aktivt kommunicerats via såväl medier som flera publika sammanhang.

Det finns anledning till ett tydliggörande om vad Alliansens överenskommelse innebär i praktiken, inte minst mot bakgrund av att regeringen föreslagit att det ska bli tillåtet att bygga nya kärnkraftverk i Sverige.

Det är också så att de ökade skadeståndskrav för kärnkraftverk som är föreslagna riksdagen innebär att staten, i enlighet med den reviderade Pariskonventionen och dess tilläggskonvention, tillsammans med övriga konventionsstater går in och tar en del av skadeståndsansvaret i intervallet mellan 1 200 och 1 500 miljoner euro.

Med anledning av ovanstående resonemang vill jag därför fråga näringsministern:

På vilket sätt avser regeringen att komma till riksdagen med lagstiftning eller andra åtgärder som säkerställer att ingen statlig krona ska gå till att stödja kärnkraft?

Innebär regeringens och näringsministerns ställningstagande om att ingen statlig krona ska investeras i ny kärnkraft att en alliansregering som ägare till statliga Vattenfall inte kommer att tillåta att bolaget medverkar till att bygga nya kärnkraftsreaktorer i Sverige?