Statsbidrag till studieförbunden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 6 maj 2022

Interpellation: Statsbidrag till studieförbunden

Interpellation 2020/21:303 av John Weinerhall (M)

Interpellation 2020/21:303 Statsbidrag till studieförbunden

av John Weinerhall (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Studieförbundens verksamhet utgör en stor del av den statliga kulturbudgeten och de allra flesta av Sveriges kommuner ger också bidrag till studieförbunden. Bara det statliga statsbidraget genom Folkbildningsrådet uppgår till närmare två miljarder kronor per år. Den verksamhet som bedrivs av tio statsbidragsberättigade studieförbund utgör alltså inte en så liten del av statens kulturbudget, närmare bestämt en tiondel av den.

Även om vi moderater hade prioriterat annorlunda i vår kulturbudget och dragit ner på statsbidragen till studieförbunden är det viktigt att bidragen används korrekt, inte minst när det är så stora pengar det handlar om. Under senare år har studieförbunden och Folkbildningsrådet utstått mycket hård kritik. Detta gäller så väl studieförbund med kopplingar till Muslimska Brödraskapet som andra studieförbund som avslöjats med omfattande bidragsfusk.

Det senaste avslöjandet om organiserat bidragsfusk på Järvafältet under fjolhösten där hela åtta av tio studieförbund utsatts för organiserad brottslighet måste leda till politiskt agerande. Det är helt uppenbart att den självkontroll som granskningen av studieförbunden bygger på har brustit å det grövsta.

En intresseförening för studieförbunden som samtidigt har myndighetsuppdrag med så väl bidragsgivande som kontroll är dömt att brista i att hålla isär och lyckas med alla delar. Vi moderater har lagt fram förslag om att skärpa så väl villkoren för statsbidrag samt att ta kontroll över myndighetsutövandet för studieförbunden.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström följande:

  1.  Vad avser utbildningsministern att vidta för åtgärder för att komma tillrätta med bidragsfusk inom studieförbunden?
  2.  Vad avser ministern att göra för att försäkra att studieförbund med antidemokratiska kopplingar inte får del av statsbidrag?