Statsministerns förtroende för bostadsministern

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 13 juli 2022

Interpellation: Statsministerns förtroende för bostadsministern

Interpellation 2013/14:109 av Palm, Veronica (S)

den 12 november

Interpellation

2013/14:109 Statsministerns förtroende för bostadsministern

av Veronica Palm (S)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Bostadsbyggandet i Sverige ligger på en alltför låg nivå och bostadsbristen är akut och ökar. Bristen på bostäder och en dysfunktionell bostadsmarknad ger negativa konsekvenser för Sveriges möjligheter till jobb och tillväxt. Företag kan inte rekrytera rätt kompetens och människor kan inte flytta dit jobbet eller utbildningen finns.

Inte bara socialdemokratin, det svenska näringslivet, landets 289 000 unga vuxna som saknar bostad, byggbranschen och universitetsvärlden pekar på det låga byggandet som ett hinder för Sveriges utveckling. Statsministern har också påpekat detta och beskrivit behovet av ökat bostadsbyggande. Men fortfarande, efter mer än sju år som regeringschef, är bostadsbyggandet på nära nog hälften av den nivå som samtliga bedömare pekar på som rimlig.

Jag skulle kunna hänge mig åt teorier om att statsministern inte på riktigt bryr sig om bostadsmarknaden, de unga utan bostad eller företagens rekryteringsproblem, att statsministerns ideologiska skygglappar hindrar honom att se att bostadsbristen inte kan lösas genom att bara förlita sig till ”marknadskrafterna”. Men jag väljer att avstå från sådana teorier. I stället oroar jag mig för om statsministern kanhända inte har valt rätt verktyg. Landets bostadsminister har en säreget låg nivå på att leverera resultat och en stor förkärlek till ”titta på frågor”. Det gynnar inte bostadsproduktionen och det gynnar inte Sverige.

Därför vill jag fråga statsministern följande:

Har statsministern förtroende för bostadsministerns förmåga att axla det politiska ansvar som krävs för att bostadsbyggandet i Sverige åter ska ta fart?