Stöd till elever med särskilda behov och distansundervisning för hemmasittare

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 28 januari 2022

Interpellation: Stöd till elever med särskilda behov och distansundervisning för hemmasittare

Interpellation 2021/22:272 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2021/22:272 Stöd till elever med särskilda behov och distansundervisning för hemmasittare

av Roger Haddad (L)

till Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

 

En av de viktigaste punkter inom skolpolitiken som Liberalerna uppmärksammat är stödet till de elever som har särskilda och omfattande behov inom skolan. Vi ser att stödet varierar och att många huvudmän drar ned på kringresurser. Vi ser även att inkluderingen under längre tid gått för långt. Specialresurser och speciallärare har avvecklats, och det har blivit svårare att få plats i särskild undervisningsgrupp för de elever som verkligen behöver den formen.

Liberalerna har medverkat till en statlig översyn som både granskat resursskolorna, vilka vi vill skriva in i skollagen, men också delen om särskilda undervisningsgrupper, som vi dels vill stötta ekonomiskt, dels se över de formella kraven för så att det blir lättare för den enskilde eleven att få stöd. Även om regelverket tillåter detta i dag är det för många elever som inte får denna chans, med risk att de slås ut från undervisningen. 

Nyligen noterades även att Skolinspektionen utifrån olika avvägningar avslagit ett antal skolors ansökningar om att i vissa fall bedriva distansundervisning för elever som är hemmasittare. Det kan självklart bero på brister i ansökningarna, men det kan också bero på ett krångligt regelverk som behöver förändras. Vi har ett omfattande problem med hemmasittare, och alla möjligheter och verktyg ska prövas för att även dessa elever ska få den undervisning de har rätt till.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lina Axelsson Kihlblom:

 

  1. När avser regeringen att lämna en proposition till riksdagen med förslag kring resursskolornas framtid och finansiering?
  2. Kommer regeringen att återkomma med förslag kring särskilda undervisningsgrupper med målet att göra det lättare för elever att få en plats när behovet uppstår?
  3. Kommer regeringen att se över reglerna i syfte att underlätta för skolenheter att bedriva distansundervisning för elever med långvarig och problematisk frånvaro, så kallade hemmasittare?