Straffrättsliga åtgärder mot otillåtna vägspärrar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 16 mars 2022

Interpellation: Straffrättsliga åtgärder mot otillåtna vägspärrar

Interpellation 2019/20:475 av Johan Hedin (C)

Interpellation 2019/20:475 Straffrättsliga åtgärder mot otillåtna vägspärrar

av Johan Hedin (C)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I slutet av augusti stoppade och kontrollerade unga maskerade män bilar som körde in i och ut ur stadsdelen Angered i nordöstra Göteborg. Vägspärrarna upprättades för att männen skulle kontrollera vilka personer som åkte in och ut ur ett bostadsområde och att kontrollera om personer från ett rivaliserande gäng befann sig i området.

Vägspärrarna var en tydlig maktdemonstration. En mycket kraftfull signal att man kontrollerar området, styr dem som bor där och gör som man vill. Ett tydligt uttryck för ett parallellsamhälle. Det är detta som gör händelsen med vägspärrarna så laddad och obehaglig.

Det framkommer att även om ett antal av de unga männen omhändertogs för störande av allmän ordning i samband med vaktposteringen så kommer det troligen inte vara möjligt att åtala dem för något brott. Det har diskuterats om männen kan ha gjort sig skyldiga till ofredande, egenmäktigt förfarande eller olaga tvång, men det troliga är att männen inte har gjort sig skyldiga till något av dessa brott i lagens mening. Brott av denna typ kräver dessutom att det finns en målsägande. Att någon anmäler att de på något sätt hindrats i sin rörelsefrihet eller upplevt sig ofredade.

Det man däremot kan fråga sig är om inte detta beteende skulle kunna vara närliggande det som i dag kallas föregivande av allmän ställning. Det är ett brott som återfinns i 17 kap. 15 § brottsbalken och som exempelvis är tillämpligt när någon som inte är polis utger sig för att vara polis. Troligen är inte heller brottet föregivande av allmän ställning – så som det är utformat idag – tillämpligt i det aktuella fallet med vägspärrarna. Det finns dock, enligt min mening, ett behov av att utreda om inte det här sättet att ikläda sig en självpåtagen kontrollbefogenhet borde vara straffbart. Det är inte vägspärren eller ens stoppet av bilen som utgör problemet, utan det är makt- och kontrollbeteendet. Det är stötande och problematiskt att det i dag inte finns straffrättsliga verktyg för att komma åt ett sådant makt- och kontrollbeteende.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vad avser ministern att göra för att straffbelägga dylik självpåtagen kontrollbefogenhet?