Svarttaxi

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 januari 2020

Interpellation: Svarttaxi

Interpellation 2019/20:206 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Interpellation 2019/20:206 Svarttaxi

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den svenska taxibranschen har under lång tid hotats av osund konkurrens till följd av fusk med skatter och bidrag. Det har i hög grad präglat konkurrensvillkoren på marknaden och även den allmänna bilden av taxibranschen som sådan. Ett offensivt arbete mot gamla former av svarttaxi samt den snabba utvecklingen av sociala medier har gjort att den illegala taxin har hittat nya vägar att möta sina kunder. Kontakterna mellan förare och kund har flyttat till grupper i sociala medier, och uppgörelser om betalningar sker via mobiltelefoner. 

Utvecklingen av svarttaxi är ett allvarligt hot mot den seriösa taxinäringen. Särskilt i mindre och medelstora orter har seriösa taxiföretag allt svårare att överleva i dag på grund av konkurrens från svarttaxi via sociala medier. Detta är särskilt allvarligt för taxinäringen, då den präglas av små marginaler och höga kostnader i form av skatter och avgifter. 

Förutom att svarttaxi leder till förödande konsekvenser för seriösa taxiföretag innebär det att skatter och avgifter inte betalas in, vilket drabbar all offentligt finansierad verksamhet. En utbredd acceptans och användning av svarttaxi kan bidra till att minska förtroendet för skattesystemet som helhet. 

Den osunda konkurrensen från svarttaxi skadar inte bara den enskilda taxichaufförens möjlighet att försörja sig utan drabbar även tillgången till skolskjuts, färdtjänst och anropsstyrd kollektivtrafik, eftersom färre seriösa taxiföretag överlever. Dessa taxiföretags existens bygger på intäkter från såväl upphandlade samhällsbetalda resor som vanliga taxiresor. 

Vissa orter kan drabbas väldigt hårt när en stor del av invånarna använder svarttaxigrupper på Facebook. Ett exempel är Luleå, där Facebook­gruppen ”Vem kör ikväll” i dag har över 8 500 medlemmar. Luleå kommun har drygt 77 000 invånare, varav ca 50 000 bor i de centrala delarna. Det innebär att denna svarttaxigrupp har en bra bit över 10 procent av kommunens invånare som medlemmar. 

En sund och hållbar taxibransch är viktig för att hela Sverige ska ha god tillgång till mobilitet. Detta gäller särskilt där utbudet av annan kollektivtrafik är svagt. För många äldre som av olika skäl väljer att inte köra bil är taxi och samhällsbetalda taxiresor en förutsättning för ett fungerande liv. Men även där det finns kollektivtrafik är taxi viktig, som möjliggörare för att ta sig till och från den storskaliga kollektivtrafikens noder. Utan taxi blir aldrig kollektivtrafiken lika flexibel och tillgänglig som bilen. 

Att den svarta ekonomin tillåts fortleva på bekostnad av seriösa taxiföretag är ett allvarligt hot mot hela näringen för persontransporter i Sverige. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stoppa den brottsliga verksamheten inom taxibranschen?