Svenska anmälningar till militära styrkeregister

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 16 september 2022

Interpellation: Svenska anmälningar till militära styrkeregister

Interpellation 2005/06:380 av Enström, Karin (m)

den 3 maj

Interpellation 2005/06:380 av Karin Enström (m) till försvarsminister Leni Björklund (s)

Svenska anmälningar till militära styrkeregister

Sverige har sedan 2000 anmält militära förband till EU:s styrkeregister. Förutom till EU:s styrkeregister anmäler Sverige också militära förband till FN:s och Natos och Partnerskap för freds styrkeregister.

I slutet av mars beslutade regeringen om vilka svenska militära förband som anmäls till EU:s styrkeregister enligt Headline Goal 2010 och Requirements Catalogue 05.

Enligt pressmeddelandet den 24 mars 2006 anmäldes följande förband:

Med 30 dagars beredskap:

-            Specialförband (ny anmälan)

-            Mekaniserat kompani från den 1 januari 2007 (ny anmälan)

-            Ledningsresurs, stabsofficerare med bland annat kompetens för civilmilitär samverkan

-            Militära observatörer

-            Mekaniserad bataljon

-            Ingenjörskompani med ammunitions- och minröjningsförmåga

-            Militärpolisförband

-            NBC-insatsstyrka

-            Artillerilokaliseringsradargrupp

-            Jägarpluton

-            Korvettförband, med två korvetter av alternerande Stockholms- och Göteborgsklass, med ett stödfartyg

-            Sjöminröjningsförband, två minfartyg av Landsortklass och ett ledningsfartyg

-            Ubåtsförband, en ubåt samt en landburen stödenhet

-            Flygförband, åtta JAS 39 Gripen med spanings‑, luftförsvars- och markmålsbekämpningskapacitet

-            Flygförband, fyra Tp 84 Hercules med transport- och sjuktransportförmåga

-            Signalspaningsflygplan S 102B, nationell resurs med basering i Sverige.

Med 90 dagars beredskap:

-            Mekaniserad bataljon (ny anmälan)

-            Stridsvagnskompani med transportpluton från den 1 januari 2008 (ny anmälan)

-            Luftvärnspluton från den 1 januari 2008 (ny anmälan)

-            Flygbasförband från den 1 januari 2007 (ny anmälan).

Enligt uppgift fanns det i Försvarsdepartementets underlag till anmälan även ett amfibieförband, Internationell Amfibiestyrka (IAS). Förbandet IAS är efterfrågat av FN och EU. IAS är också ett förband som enligt EU:s Requirement Catalogue 05 utgör en så kallad referensenhet. Det innebär att andra länder anmäler sin förmåga inom området utifrån hur den skiljer sig från det svenska amfibieförbandet.

IAS är ett förband som har övat med bland annat Storbritannien, Nederländerna, Polen och USA med goda resultat. IAS är med andra ord färdigt för insatsorganisationen internationellt och nationellt.

Sammantaget är IAS ett efterfrågat, utrustat och komplett förband som används för att beskriva ”amfibieförmågan” hos andra bidragande länder till EU:s styrkeregister. Allt detta talar för att IAS borde ha varit med bland de anmälda förbanden till EU:s styrkeregister @ men så är inte fallet.

Däremot finns det förband på listan @ också nyanmälda @ som inte efterfrågas av vare sig EU, FN eller Nato och Partnerskap för fred. Detta rimmar illa inte bara med vad Sverige önskar göra tillsammans med EU, FN och Nato och Partnerskap för Fred utan också med skrivningarna i budgetpropositionen 2006: ”Utgångspunkten ska vara att anmälningarna ska återspegla de behov och den sammansättning som är mest sannolik att Sverige kan komma att bidra med i de internationella insatserna.”

Regeringen tycks sakna en långsiktig strategi för vad Sverige ska anmäla till styrkeregistren.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga försvarsministern följande:

1.   Vilka överväganden har statsrådet gjort till stöd för att anmälan inte gjordes av amfibieförbandet (IAS) till EU:s styrkeregister?

2.   Hur avser statsrådet att hantera FN:s behov av amfibieförband?