Svenska lärosätens samarbeten med Iran

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 28 januari 2021

Interpellation: Svenska lärosätens samarbeten med Iran

Interpellation 2020/21:322 av Lars Püss (M)

Interpellation 2020/21:322 Svenska lärosätens samarbeten med Iran

av Lars Püss (M)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Den 15 december rapporterade SVT om att en rad svenska högskolor och universitet reste till Iran för att rekrytera studenter till sina lärosäten. På samma gång sitter en svensk-iransk forskare, Ahmadreza Djalali, fängslad i Iran i avvaktan på avrättning.

När jag tidigare ställt frågor till statsrådet angående enskilda lärosäten har statsrådet hänvisat till att de är fristående myndigheter. Vilket i sak är helt riktigt, men de är likväl underställda regeringen, som har ett flertal sätt på vilka de kan styra hur en myndighet agerar.

När det gäller en sådan här fråga skulle man rimligen anse att svenska staten bör agera samfällt. Sverige har bland annat utfärdat ett svenskt medborgarskap för att kunna öka möjligheterna för att få Djalali frisläppt. Men uppenbarligen agerar inte Sverige samfällt. För Lunds universitet har tillsammans med personer från Högskolan i Borås, Chalmers, Linnéuniversitet, Malmös universitet, och Högskolan i Halmstad besökt Iran i syfte att rekrytera studenter.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Vad avser statsrådet att göra för att säkerställa att svenska lärosäten visar en gemensam linje med svenska staten i övrigt?