Sveriges agerande för att stoppa turkiska övergrepp mot kurder

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 juni 2006

Interpellation: Sveriges agerande för att stoppa turkiska övergrepp mot kurder

Interpellation 2005/06:392 av Ullenhag, Erik (fp)

den 5 maj

Interpellation 2005/06:392 av Erik Ullenhag (fp) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

Sveriges agerande för att stoppa turkiska övergrepp mot kurder

Det är oroligt i delar av Kurdistan. Säkerhetsstyrkor och polis öppnade för några dagar sedan eld mot civila kurder i Diyarbakir. Civila vuxna och barn möttes med kulor. Sammanlagt åtta personer, varav två barn, har mördats av säkerhetsstyrkor i flera kurdiska städer under de senaste dagarna.

Turkiet har ökat trycket mot den irakiska delen av Kurdistan. Landet har stationerat 200 000 man vid gränsen till södra Kurdistan och militären verkar söka en anledning att passera gränsen. Agerandet är självklart mycket provocerande för kurderna. USA har tagit hotet på allvar och varnat Turkiet för att gå in i den irakiska delen av Kurdistan.

Tre fredsaktivister som demonstrerade mot den militära upptrappningen har frihetsberövats av turkisk polis i Diyarbakir. Två av dem, Ibrahim Güclü och Zeynel Abidin Özalp, är svenska medborgare. Skälet för gripandet är att fredsaktivisterna stämplas som terrorister.

Senaste tiden har 300 personer gripits och åtal har väckts mot dem. Samtliga har fått mellan 9 och 24 års fängelse. 80 av dessa är barn.

Det är viktigt att konstatera att det turkiska parlamentet nyligen antagit en ny antiterrorlag. Det är denna lag som varit argumentet för den utstationering av militär runt kurdiska städer som skett de senaste månaderna. Enligt lagen har den turkiska staten mer eller mindre stämplat hela det kurdiska folket som terrorister.

Det är ytterst angeläget att Sverige, antingen inom ramen för EU-kretsen eller på egen hand, snarast agerar för att se till att de två svenska medborgarna friges och att den svenska regeringen tydligt tar avstånd från det turkiska agerandet under de senaste månaderna. Den legitima kampen mot terrorism får aldrig leda till att omvärlden blundar när stater använder terroristflaggan för att förtrycka enskilda människor och motarbeta arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter.

I sammanhanget bör även frågan om ett svenskt konsulat i Diyarbakir väckas. Ett konsulat i staden skulle kunna fylla en viktig uppgift i att följa det turkiska reformarbetet, bevaka att de så kallade Köpenhamnskriterierna följs och därmed bidra till att förbereda ett eventuellt turkiskt EU-medlemskap.

Mot bakgrund av det sagda skulle jag vilja ställa följande frågor till utrikesministern:

Vilka åtgärder ämnar utrikesministern vidta för att se till att de två svenska kurdiska fredsaktivisterna Ibrahim Güclü och Zeynel Abidin Özalp friges?

Hur ämnar Sverige och utrikesministern agera för att protestera mot det turkiska agerandet?

Kommer utrikesministern självständigt, eller inom ramen för EU-kretsen, att agera för ett tillbakadragande av de 200 000 turkiska militärer som Turkiet stationerat på gränsen till den irakiska delen av Kurdistan?

Är utrikesministern beredd att ta initiativ till att det öppnas ett svenskt konsulat i Diyarbakir?