Sveriges lantbruksstrategi

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 augusti 2020

Interpellation: Sveriges lantbruksstrategi

Interpellation 2019/20:427 av Ann-Sofie Alm (M)

Interpellation 2019/20:427 Sveriges lantbruksstrategi

av Ann-Sofie Alm (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Vi är många som värnar det svenska lant- och skogsbruket, och det av många orsaker. Vår svenska livsmedelsproduktion är kritiskt viktig i många avseenden.

Svenska bönder har under mycket lång tid arbetat idogt med att i dag kunna vara bland de allra bästa i världen på hållbart jordbruk. Våra lantbrukare är världsledande på djurskydd, miljösäker framställning av livsmedel, en trygg arbetsmiljö och att hålla de livsfarliga antibiotikaresistenta bakterierna i schack genom att inte överutnyttja antibiotika. 

Det här har inte kommit av sig själv. Det har inte kommit gratis. Därför är det märkligt att det offentliga Sverige inte använder sig av samma krav vid inköp av livsmedel som vi ställer på våra livsmedelsproducenter.

I coronakrisen har det blivit helt uppenbart att svensk krisberedskap har varit undermålig. Det gäller inte minst vår livsmedelsförsörjning. I dag har vi en självförsörjningsgrad på under 60 procent. Det är inte hållbart.

I coronakrisen spås arbetslösheten bli högre än under finanskrisen på 90-talet, men trots stora varsel är det svårt att hitta kompetent arbetskraft för lantbruket.

I livsmedelsstrategins namn borde det initieras ett departementsöverskridande arbete för att vårt svenska lant- och skogsarbete snabbt får den arbetskraft det behöver.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

  1. Kommer statsrådet att ta ytterligare initiativ för att stärka vår självförsörjningsgrad och uppnå de mål som satts i livsmedelsstrategin?
  2. När kommer svenska lantbrukare att på gårdsnivå se faktiska effekter av den beslutade livsmedelsstrategin?