Sveriges prioriteringar inför EU-ordförandeskapet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 november 2022

Interpellation: Sveriges prioriteringar inför EU-ordförandeskapet

Interpellation 2022/23:12 av Matilda Ernkrans (S)

Interpellation 2022/23:12 Sveriges prioriteringar inför EU-ordförandeskapet

av Matilda Ernkrans (S)

till Statsrådet Jessika Roswall (M)

 

I januari tar Sverige över ordförandeklubban i EU. Sverige kommer att få hantera många viktiga frågor inte minst gäller det fortsatt stöd till Ukraina. EU måste hålla ihop och fortsätta sitt ekonomiska, humanitära, politiska och militära stöd till Ukraina. Samtidigt måste EU fortsätta sätta press på Ryssland genom sanktioner och ansvarsutkrävande. Som ordförandeland har Sverige ett särskilt ansvar att hålla ihop den enighet som EU hittills visat.

Det är många beslut som ska fattas under det svenska ordförandeskapet. Det kommer att gälla såväl EU:s klimatarbete som en gemensam migrationspolitik. Sverige har ett förtroende att leva upp till. Vi har en historia av att vara skickliga förhandlare och att landa svåra processer.

Sveriges ordförandeskap styrs av den europeiska dagordningen, men det här är också en möjlighet för Sverige att prioritera för oss viktiga frågor.

Det finns redan förberedda svenska prioriteringar inför det svenska ordförandeskapet som är förankrade i Sveriges riksdag. En av de frågor som den tidigare regeringen ville lyfta under ordförandeskapsåret var vikten av att EU:s medlemsländer följer grundläggande demokratiska värderingar, den så kallade rättsstatsprincipen.

Sverige har varit en av de tydligaste förespråkarna av rättsstatsprincipen, och i EU:s budgetdiskussioner har vi har stått upp för möjligheten att stoppa EU-pengar till länder som inte lever upp till grundläggande demokratiska principer. Nu mer än någonsin behövs starka röster för att skydda EU:s grundläggande värderingar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jessika Roswall:

  1. Vilka är den nya regeringens prioriteringar inför EU-ordförandeskapet?
  2. På vilket sätt kommer regeringen att säkerställa ett brett stöd för prioriteringarna?
  3. Kommer EU:s grundläggande värderingar om demokrati och rättsstatens principer att finnas kvar som svensk prioritering under EU-ordförandeskapet?