Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 maj 2016

Interpellation: Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel

Interpellation 2015/16:595 av Magnus Oscarsson (KD)

Interpellation 2015/16:595 Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel

av Magnus Oscarsson (KD)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel har minskat kraftigt de senaste decennierna och anges i dag till under 50 procent. Om hänsyn tas till att maten ska kunna produceras även när importen av sådant som drivmedel, gödningsmedel, foder och andra insatsvaror skärs av, bedömer expertis på Livsmedelsverket att Sveriges försörjningsgrad är lika med noll. I Sverige saknar vi med andra ord möjligheter att försörja vår befolkning med livsmedel för den händelse att handeln med omvärlden skulle skäras av.

För att produktionskapaciteten ska upprätthållas krävs att verksamheten är lönsam även när vi lever med en stabil omvärld.

Inte mycket talar för att Sveriges självförsörjningsförmåga på livsmedel kommer att öka med nuvarande politik. Varje vecka lägger omkring fem mjölkgårdar ned sin verksamhet. I mjölkkrisens spår blir det också svårt att få tag i kalvar eftersom 60 procent av all nötköttsproduktion bygger på uppfödning av kalvar från mjölkkor.

Med hänvisning till det anförda vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel?