Sveriges vargstam

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 april 2022

Interpellation: Sveriges vargstam

Interpellation 2021/22:430 av Lars Beckman (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2021/22:430 Sveriges vargstam

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

Riksdagen har beslutat att referensvärdet för vargstammen ska vara 170–270 vargar. Därefter har Naturvårdsverket på den tidigare rödgröna regeringens uppdrag höjt till 300 vargar. Nu ökar myndigheten antalet vargar ytterligare, skriver Svensk Jakt.

Det här framgår i Naturvårdsverkets nya utformning av beskattningsmodeller för stora rovdjur. Svensk Jakt skriver:

”Myndigheten anser att osäkerheter och risknivåer är centrala frågor i rovdjursförvaltningen. I ett invecklat resonemang har Naturvårdsverket kommit fram till att risknivå 0,1 kan accepteras. Det motsvarar att en risk på maximalt tio procent accepteras för att vargstammen under ett år hamnar under referensvärdet på 300 vargar. Det här är av central betydelse i den svenska vargförvaltningen där forskare årligen räknar fram hur stor vargstammen kommer att vara drygt ett år senare. Detta beräknat på olika jaktliga uttag samt olika tillväxttakt i vargstammen. Baserat på vad forskarna kommer fram till sätts sedan ett tak på hur många vargar som får fällas vid kommande licens- och skyddsjakter för att stammen inte ska underskrida 300 djur. Jägareförbundet och Jägarnas riksförbund vill att Naturvårdsverket tittar på de senaste årens tillväxtdata i vargstammen och därefter använder sig av ett medianvärde för att ge en prognos för vargstammens kommande storlek. Men det skulle bli för osäkert och riskera att vargstammens storlek regelbundet hamnar under referensvärdet på 300 vargar. Det anser i alla fall Naturvårdsverket.  I stället kommer myndigheten använda sig av ett konfidensintervall från de senaste årens mycket stora svängningar i vargstammens tillväxt i sina beräkningar. Det får inte i något fall vara mer än tio procents risk att vargstammen hamnar under 300 vargar när det ska beslutas om det jaktliga uttaget, det vill säga hur omfattande jakten ska vara.”

Vid den senaste uppdateringen från den pågående inventeringen hade 450 svenska vargar hittats.

Sveriges riksdag har i ett demokratiskt fattat beslut kommit fram till att Sverige ska ha 170–270 vargar, med en god spridning över hela landet. Den av regeringen styrda myndigheten Naturvårdsverket höjer nu referensvärdet kraftigt för vargen, vilket kan betyda att Sverige på kort tid får över 600 vargar. Det riskerar att kraftigt försämra möjligheten för våra lantbruksföretagare att bedriva sin verksamhet, barnfamiljer att våga ha barnen lekande i skogen i vargtäta områden, eller att jaga med hund.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna-Caren Sätherberg:

 

  1. Vilken dialog har skett mellan statsrådet och Naturvårdsverket i den här frågan?
  2. Vad avser statsrådet att vidta för generella åtgärder för att säkerställa att Naturvårdsverket och regeringen följer det fattade beslutet om 170–270 vargar?
  3. Om Sverige får en vargstam på över 600 vargar i närtid – ser statsrådet några negativa konsekvenser av det för dem som bor och verkar i vargtäta områden?