Techjättarna och skatteflykt

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Techjättarna och skatteflykt

Interpellation 2019/20:449 av Tony Haddou (V)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2019/20:449 Techjättarna och skatteflykt

av Tony Haddou (V)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

I en granskning som Aftonbladet låtit göra framgår det att tre av regeringens ministrar vädjar om att techjättarna Amazon, Google och Facebook ska etablera sig Sverige, och man öser skattepengar över dessa bolag. De har under lång tid spelat ut stater mot varandra för att få så fördelaktiga skattebidrag som möjligt. I Europa har de lyckats få ned sin skattesats till mellan 1 och 2 procent genom att slussa ut sina beskattningsbara vinster till skatteparadis. Risken är också stor att bolag som Amazon, som inte betalar särskilt mycket i skatt, slår ut mindre bolag som i dag betalar sin skatt. Detta leder till att skatteintäkterna sammantaget minskar.

Problemen stannar dock inte där. Amazon har med sin marknadsdominerande ställning gjort sig kända för sin antifackliga politik, och olika skandaler har genom åren avlöst varandra. Det finns inget som tyder på att bolaget ändrar sin syn på arbetsrätt bara för att de intar en ny marknad.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan vill jag ställa följande fråga till näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att hindra att svenska skattepengar går till internationella techjättar som ägnar sig åt aggressiva skatteupplägg?