Tidsgränser för häktning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 november 2020

Interpellation: Tidsgränser för häktning

Interpellation 2020/21:84 av Ellen Juntti (M)

Interpellation 2020/21:84 Tidsgränser för häktning

av Ellen Juntti (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Ungdomsbrottsligheten blir grövre och grövre. Mellan 2016 och 2019 anmäldes 9 258 fall där en person under 15 år var misstänkt för våldsbrott. En ökning med 35 procent på fyra år. En skrämmande utveckling!

Enligt polisen rekryteras 10–12-åringar till kriminella gäng. Socialtjänster i olika kommuner informerar om att 9–10-åringar dras in i gängkriminalitet. Detta även i små kommuner, såsom Falun, Motala, Uddevalla med flera.

I Göteborg ökar tvångsrekrytering till gäng. Bestraffningar och social kontroll är vanligt. Man kan till exempel bli portad från sin egen gata.

Just nu behandlas lagförslag i justitieutskottet gällande tidsgränser för häktning. Regeringen har föreslagit högst sex månader för vuxna och högst tre månader för unga under 18 år.

Vi moderater anser att det inte ska bli några fasta tidsgränser alls för häktning. Det är grundläggande att rättsväsendet ges tillräckliga förutsättningar att kunna jobba effektivt med inriktningen att ingen ska hållas häktad längre tid än nödvändigt.

Fasta häktningstider ökar risken för att svårutredda och gränsöverskridande utredningar inte hinner utredas innan den häktade blir frisläppt och därmed kan förstöra utredningen genom att påverka målsägande, vittnen med mera.

Det innebär att i många fall läggs brottsutredningen ned och att brottsoffer inte får någon upprättelse.

Justitieutskottet har dock föreslagit att det i stället ska bli nio månader för vuxna. Det innebär att skillnaden på längsta häktningstid blir sex månader mellan vuxna och unga under 18 år.

Detta kan medföra en ökad risk för att unga i ännu större omfattningen tvingas till att begå allvarliga brott för gängens räkning.

I flera remissvar till förslaget gällande tidsgränser för häktning tas denna ökade risk upp. Kriminalvården, JO, Helsingborgs tingsrätt, Advokatsamfundet och Åklagarmyndigheten påpekar den ökade risken.

Detta är mycket allvarligt. Samhället ska komma med förslag som minskar risken för att unga hamnar i kriminalitet. Med detta förslag ökar risken i stället.

Med anledning av detta önskar jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1. Ser ministern några risker för att begränsningarna och skillnaderna mellan häktningstider ger ett visst ökat incitament för äldre kriminella att utnyttja personer som är under 18 år till att begå brott?
  2. Om svaret är ja, vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att detta inte ska ske?