Tillgång till resandestatistik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 mars 2013

Interpellation: Tillgång till resandestatistik

Interpellation 2012/13:326 av Eriksson, Lars (S)

den 8 mars

Interpellation

2012/13:326 Tillgång till resandestatistik

av Lars Eriksson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

För drygt ett år sedan inrättades kollektivtrafikmyndigheter i landets alla län eller regioner. De har i uppgift att bland annat ta fram trafikförsörjningsprogram och besluta om trafikplikt. Dessa myndigheter har i dag inte tillgång till resandestatistik över antalet personer som reser med tåg. Detta gäller främst den kommersiella trafiken.

Dessa myndigheter arbetar tätt tillsammans med kommunerna för att organisera och planera för en bra kollektivtrafik. I deras underlag saknas statistiken för den kommersiella tågtrafiken.

Vad avser statsrådet att göra för att resandestatistik över antalet personer som reser med tåg ska bli tillgänglig för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och därigenom även för kommunerna?