Tjänstemannastatus för all blåljuspersonal

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 augusti 2020

Interpellation: Tjänstemannastatus för all blåljuspersonal

Interpellation 2019/20:428 av Ann-Sofie Alm (M)

Interpellation 2019/20:428 Tjänstemannastatus för all blåljuspersonal

av Ann-Sofie Alm (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Rapporterna om stenkastning mot räddningstjänstpersonal ökar.  Polisen får rycka ut och gå in för att säkra upp områden där räddningstjänsten måste in för att rädda liv. I en sådan situation finns numera en lag om blåljussabotage, vilket ger ett högre straffrättsligt skydd vid blåljusverksamhet. Det är nu straffbart att förhindra en utryckning.

Men det finns andra tillfällen i tjänsten där räddningstjänst och polis blir utsatta för påhopp, spottningar, direkt våld och hot om våld, även utan att blåljusen är påslagna vid en utryckning eller annan insats. Det finns tyvärr exempel på spottningar där förövaren sagt att spottet är covid-19-smittat.

En viktig skillnad finns då mellan dessa båda yrkesgrupper, som båda ingår i vår blåljuspersonal. Polisen är skyddade av lagen gällande våld eller hot mot tjänsteman därför att de är klassade som tjänstemän. Däremot innehar räddningstjänstpersonal inte samma skydd då de inte anses som tjänstemän enligt lagens mening.

En förändring av detta bör ske. Räddningstjänstpersonal behöver uppvärderas av lagstiftaren till att vara samhällsviktig genom att ges tjänstemannastatus och därmed åtnjuta samma skydd och rättigheter som sina kollegor inom Polismyndigheten, kollektivtrafiken och väktarkåren.

Tjänstemannastatus för all räddningstjänstpersonal skulle vara normbildande, det skulle visa vad samhället anser om dessa människor som varje dag på jobbet riskerar sitt liv för allas vår trygghet. Till syvende och sist upprätthåller de vad regering och riksdag bestämt i fråga om att ta hand om och förebygga olyckor och katastrofer oavsett vem som drabbats eller var inom riket det sker.

Riksåklagaren anser i sitt betänkande om blåljussabotage att polis, räddningstjänst och ambulans har särskilda skyddsbehov. De grupper som enligt riksåklagarens egen bedömning är minutoperativa måste åtnjuta ett bättre juridiskt skydd från samhället. Men fortfarande är det inte klassat som våld mot tjänsteman att hota eller föra våld på en brandman eller ett brandbefäl – de saknar fortfarande speciellt rättsligt skydd vid hot- och våldssituationer.

Att införa tjänstemannastatus skulle innebära att domstolarna kan utdöma hårdare straff för våldsverkare som ger sig på samhällets stöttepelare. Och inte göra skillnad på samhällsviktigheten bland blåljuspersonalen.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1. Avser ministern att verka för tjänstemannastatus för all blåljuspersonal, och om inte, varför?
  2. På vilket sätt kan ministern tänka sig att agera för att all blåljuspersonal ska skyddas av tjänstemannastatus, eller ta steg i den riktningen?
  3. Avser ministern att klassa brandstationer som skyddsobjekt?