Träffsäkra pandemiregler för ridsport

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 maj 2021

Interpellation: Träffsäkra pandemiregler för ridsport

Interpellation 2020/21:689 av Alexandra Anstrell (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:689 Träffsäkra pandemiregler för ridsport

av Alexandra Anstrell (M)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Spridningen av covid-19 är fortsatt stor, och situationen i sjukvården är mycket ansträngd. Det finns självklart risker med att öppna upp alltför många aktiviteter. Ingen vill ju ha smittspridning. Men det finns all anledning att se över bedömningarna och göra skillnad på vissa arrangemang där det finns förutsättningar att ha en smittsäker verksamhet.

Inom ridsporten är det relativt enkelt att hålla avstånd, för man sitter på en häst och har minst en hästlängd till nästa ryttare. Att man kan ha tävlingar innebär inte att det måste vara en massa människor som utsätts för smittorisk. De kan gå att arrangera väldigt avskalat.

Ministern sa i februari, i en tidigare interpellationsdebatt, att pandemilagen nu skulle ge regeringen bättre möjligheter till ett mer träffsäkert regelverk. Vidare sa ministern att regeringen då, i februari, tittade på att kunna göra skillnad mellan utom- och inomhusverksamheter och att kunna ta hänsyn till storlek på både anläggningen och området där en aktivitet utförs. Ändå finns inga skillnader mellan olika typer av arrangemang och idrotter på plats.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

  1. Har ministern för avsikt att återkomma till riksdagen med ytterligare lagförslag eller andra åtgärder som snabbare skulle kunna ge önskvärd precision för idrott, och särskilt ridsport, än regeringens tidigare förslag?
  2. När bedömer ministern att regeringen kan ha arbetat fram mer träffsäkra regler för idrott som skulle kunna innebära en nystart för många aktiviteter som går att genomföra smittsäkert?