Trafikplikt på flyglinjen Mora-Arlanda

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 september 2017

Interpellation: Trafikplikt på flyglinjen Mora-Arlanda

Interpellation 2016/17:606 av Peter Helander (C)

Interpellation 2016/17:606 Trafikplikt på flyglinjen Mora-Arlanda

av Peter Helander (C)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Sverige är EU:s näst mest glesbefolkade land, vilket förutsätter effektiva transporter om man ska kunna bo och leva på andra orter än i huvudstaden. För att skapa effektiva transporter i Sverige krävs också fungerande flygtransporter. Genom flyget kan vi uppnå det övergripande transportpolitiska målet att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Nu är tillgängligheten i Dalarna hotad, då flyget från Mora till Stockholm kan komma att läggas ned. Det verkar tyvärr som att Trafikverket kommer att föreslå att linjen Mora–Arlanda inte ska omfattas av trafikplikt. Dagens trafik fungerar genom ett särskilt avtal som Dalaflyg AB har tecknat med det flygbolag som kör linjen Sveg–Arlanda, så att de nu också mellanlandar i Mora. Det är en effektiv trafik för att utnyttja planens kapacitet på bästa sätt. Eftersom Mora kommun långsiktigt inte själva kan ta hela denna kostnad så är införande av trafikplikt på flyglinjen Sveg–Mora–Arlanda den naturliga åtgärden. En sådan trafikplikt skulle påverka Trafikverkets kostnad marginellt.

Norra och västra Dalarna med kommunerna Malung-Sälen, Älvdalen, Orsa och Mora är av flera anledningar beroende av denna flyglinje. Flyget är en förutsättning för de många, ofta även internationellt, verksamma företagen att möta kunder och marknader och på så sätt vara konkurrenskraftiga. Men flyget behövs också för arbetspendling, för turistnäringen och för ambulanshelikoptern, som är stationerad på Mora-Siljan flygplats. Ambulansflyget är direkt beroende av en öppen flygplats.

De signaler som nått mig är att Trafikverket är tveksamma till flyglinjen mellan Mora och Stockholm. Om den läggs ned kommer möjligheterna till företagande och arbetstillfällen i området att dramatiskt försämras. Därför måste regeringen ta sitt ansvar för att Dalarnas konkurrenskraft inte försämras. Regeringen har tidigare skrivit in i Trafikverkets regleringsbrev att flyglinjerna från Torsby och Hagfors ska omfattas av trafikplikt. Regeringen borde göra detsamma med flyglinjen Mora–Arlanda. På så sätt kan företag och organisationer fortsätta att driva sina verksamheter och vara konkurrenskraftiga, samtidigt som Dalarna kan fortsätta att vara ett attraktivt område att bo och turista i.

Jag hoppas att Sveriges nya infrastrukturminister ser allvaret med en möjlig nedläggning av reguljär flygtrafik på Mora-Siljan flygplats som också äventyrar hela flygplatsens existens.

Min fråga till statsrådet Tomas Eneroth är:

 

Kommer regeringen att förhindra att flygplatsen läggs ned genom att arbeta för att Trafikverket belägger flyglinjen Mora–Arlanda med trafikplikt?