Tryckerimomsen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 juni 2014

Interpellation: Tryckerimomsen

Interpellation 2013/14:400 av Pertoft, Mats (MP)

den 2 april

Interpellation

2013/14:400 Tryckerimomsen

av Mats Pertoft (MP)

till finansminister Anders Borg (M)

År 2010 sänkte EU-domstolen retroaktivt tryckerimomsen i Sverige från 25 procent till 6 procent på grund av att momsen på böcker och tidningar bara är 6 procent. Skatteverket hade då under flera år tagit in 25 procents moms från tryckerierna. Tryckerierna har därför krävt tillbaka över 5 miljarder kronor från staten, och Skatteverket har betalat ut hittills omkring 3 miljarder kronor till tryckerierna.

Men för tryckeriernas kunder, förläggarföretagen, har detta samtidigt inneburit att man har fått för stora avdrag för moms på dessa tjänster. Det är mycket stora belopp det rör sig om, 1,7 miljarder kronor som nu Skatteverket begär in från tryckeriernas kunder, tidskrifts- och bokförläggarna.

Frågan har varit om det är ”uppenbart oskäligt” av Skatteverket att i efterhand kräva in en högre moms av företagen än den moms som alla – inklusive Skatteverket – tidigare ansett vara gällande rätt? Domstolen menar att företagen i sin tur kan kräva – och få – tillbaka den efterhandsdebiterade momsen av tryckerierna och att Skatteverkets krav därför inte är oskäligt, detta trots att det står tryckerierna fritt att göra som de vill med den saken och många av dem har helt enkelt inte pengar att betala med.

I det svenska skattesystemet är det företagen som ansvarar för att ta in momsen från kunderna och sedan skicka vidare den till Skatteverket. Det är ett väl fungerande och effektivt system, men det bygger på ett förtroende- och respektfullt samarbete mellan företagare och Skatteverket. I ett fall som detta med tryckerimomsen riskeras respekten för det svenska systemet när Skatteverket inte tar sin roll att hålla ihop och ta ansvar för helheten i systemet och betalar ut hela ersättningen till tryckerierna utan hänsyn till fordringarna på tryckeriernas kunder.

Nu riskerar mindre förlag att gå i konkurs eller tvingas säga upp personal.

Min fråga till ministern är:

På vilket sätt avser ministern att agera för att snarast säkerställa att svenska förlag inte tvingas gå i konkurs eller förlorar respekten för det svenska momssystemet med anledning av Skatteverkets agerande i samband med tryckerimomsen?