Tullverkets befogenheter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 oktober 2020

Interpellation: Tullverkets befogenheter

Interpellation 2020/21:21 av Boriana Åberg (M)

Interpellation 2020/21:21 Tullverkets befogenheter

av Boriana Åberg (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Inom Polismyndighetens operation Rimfrost, som var en del av den nationella satsningen för att bekämpa skjutningar och sprängningar i kriminella miljöer, skedde ett samarbete mellan Polismyndigheten, Skatteverket, Tullverket, Kriminalvården, Kustbevakningen och Migrationsverket.

Vid en av operationens insatser i Helsingborg medverkade Tullverket på begäran av Polismyndigheten genom att biträda polisen med personal och narkotikasökhund vid husrannsakan i en parkerad bil och i en bostad. Personen, som var misstänkt för narkotikabrott och brott mot LPK, gjorde en anmälan till JO, som å sin sida begärde yttrande från Tullverket. I sitt yttrande fann Tullverkets rättsavdelning att eftersom det inte hade inletts en egen förundersökning, eller fanns något uppdrag från åklagare, saknade Tullverket rätt att ge polisen stöd. 

När den omfattande kriminaliteten är ett av de största problemen i Sverige är det ytterst anmärkningsvärt att lagstiftningen hindrar samarbete mellan de brottsbekämpande myndigheterna. Det är ofta omöjligt att i förväg veta vad som kommer att uppdagas i en samverkansinsats och att i förväg avgöra huruvida det är förenligt med nuvarande lagstiftning för Tullverket att bistå polisen med narkotikasökhund. I kampen mot brottsligheten krävs ofta snabba beslut. Myndigheterna ska aldrig behöva tveka i frågan om de agerar inom sina uppdrag eller ej när de biträder polisen i det brottsbekämpande arbetet. I Tullverkets regleringsbrev står att myndigheten ska samverka med andra myndigheter, men i praktiken föreligger stora hinder. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

  1. Avser ministern att initiera en översyn av den så kallade smugglingslagen – lag (2000:1225) om straff för smuggling – där Tullverkets befogenheter regleras? 
  2. Om svaret på fråga 1 är ja, när kommer det arbetet att starta? 
  3. Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att Tullverket inte ska hindras från att fullfölja sitt brottsbekämpande uppdrag?