Tullverkets befogenheter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 mars 2021

Interpellation: Tullverkets befogenheter

Interpellation 2020/21:430 av Boriana Åberg (M)

Interpellation 2020/21:430 Tullverkets befogenheter

av Boriana Åberg (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I februari 2020 kom besked från regeringen att Tullverket skulle få befogenheter att kontrollera och stoppa misstänkta fordon på deras väg ut ur landet. Beskedet uppgavs vara ett resultat av slutredovisningen av regeringens uppdrag till Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige (Ju2018/00991/PO). Riksdagen hade också vid två tillfällen riktat tillkännagivanden till regeringen om att återkomma med åtgärder.

Eftersom internationella ligor står för en stor andel av tillgreppsbrottligheten i landet, närmare 50 procent av bostadsinbrotten och ungefär 90 procent av stölderna av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner, skapade regeringens besked förhoppningar hos allmänheten och de berörda branscherna. När promemorian Ändringar i smugglingslagen – Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott kom i höstas visade det sig dock att förslagen inte var tillräckliga för att få bukt med utförseln av stöldgods. Bland annat bedömer representanter för 14 bransch- och intresseorganisationer, vars medlemmar är hårt drabbade av de internationella stöldligorna, att Tullverket behöver ännu större befogenheter.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

  1. Tänker ministern initiera lagändringar som ger Tullverket befogenheter att genomföra stickprovskontroller på utgående gods?
  2. Avser ministern att vidta andra åtgärder som hindrar de internationella stöldligorna att i princip riskfritt föra gods ur Sverige?