Tullverkets och länsstyrelsens hantering av importerade veteranfordon

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 oktober 2021

Interpellation: Tullverkets och länsstyrelsens hantering av importerade veteranfordon

Interpellation 2020/21:873 av Jan Ericson (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:873 Tullverkets och länsstyrelsens hantering av importerade veteranfordon

av Jan Ericson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Nyligen uppmärksammade medier hur tullen i Göteborgs hamn ”tipsat” länsstyrelsen om import av veteranbilar från USA. Flera containrar med värdefulla veteranfordon beslutades därefter av länsstyrelsen vara ”miljöfarligt avfall” och hålls nu kvar i förvar på köparens bekostnad.

Länsstyrelsen beslutade dessutom att fyra värdefulla veteranfordon, värda hundratusentals kronor, måste skrotas och destrueras inom fyra veckor. Det var gamla veteranfordon från slutet av 1950-talet som skulle renoveras upp till en värdefull del av det fordonshistoriska kulturarvet. Samtidigt förlorar en liten företagare stora summor genom att tvingas skrota värdefulla fordon som han betalat stora pengar för.

I EU:s förordningar av import av miljöfarligt avfall undantas uttryckligen veteranfordon. Man säger också att denna fråga i övrigt är en nationell angelägenhet.

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson:

 

Tänker ministern vidta några åtgärder för att det rullande kulturarvet inte ska påverkas negativt och enskilda näringsidkare inte orsakas betydande ekonomisk skada?