Underhållet av Stångådalsbanan, Tjustbanan och övriga regionala järnvägar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 oktober 2020

Interpellation: Underhållet av Stångådalsbanan, Tjustbanan och övriga regionala järnvägar

Interpellation 2020/21:31 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellation 2020/21:31 Underhållet av Stångådalsbanan, Tjustbanan och övriga regionala järnvägar

av Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Det är angeläget att hela Sverige ska leva. Men då måste även förutsättningarna finnas för en välfungerande infrastruktur för såväl gods som personer i landets alla delar. Men när det gäller satsningar på järnvägen saknas det i princip helt och hållet järnvägsprojekt i sydöstra Sverige, vilket är mycket förvånande med tanke på de fördelar järnvägen erbjuder, inte minst när det gäller den miljömässiga aspekten.

För det geografiska område som Stångådals- och Tjustbanan täcker, det vill säga Kalmar län och delar av Östergötland, är banan viktig bland annat med hänsyn till pendlingsmöjligheter och att öppna upp en större arbetsmarknadsregion för människor i området. Men de vanligaste kommentarerna som i dag hörs från boende, företagare, organisationer och turister i kommunerna längs sträckningen är just de dåliga förbindelserna från, till och inom länen. Banorna har nämligen under längre tid präglats av dålig tillgänglighet och en hög andel inställda tåg, inte minst på grund av de äldre fordon som finns på banan. Men även infrastrukturen dras med stora problem, och dessa förväntas öka framåt med mer solkurvor, rälsproblem, spårlägesfel och nedsatt hastighet. Oväder medför dessutom att banorna stänger eftersom de inte är trädsäkrade.

Trots detta saknas erforderliga medel fram till 2030 i Transportstyrelsens transportplan för banorna sett till det behov av underhåll och upprustning som finns. Något som enligt min uppfattning framstår som besynnerligt, om man nu vill få fler människor att resa kollektivt. Med anledning av det uppdämda underhållsbehovet och som en möjlig stimulansåtgärd har Region Kalmar län nu tagit fram en åtgärdslista med underhållsåtgärder som kan genomföras med kort varsel.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att komma till rätta med det uppdämda behovet av underhåll på Stångådalsbanan, Tjustbanan och övriga regionala järnvägar på både kort och lång sikt?