Underlag om bostadsbehov

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 april 2022

Interpellation: Underlag om bostadsbehov

Interpellation 2021/22:431 av Mikael Eskilandersson (SD)

Interpellation 2021/22:431 Underlag om bostadsbehov

av Mikael Eskilandersson (SD)

till Statsrådet Johan Danielsson (S)

 

Obalanserna i nyproduktionen behöver brytas. Enligt flera återkommande undersökningar (utförda utanför samhällsbundna instanser) vill många bo i småhus, men trots detta byggs i stället hyresrätter. Detta har givit att det i flera områden råder överskott på hyresrätter.

Sverige har en inriktning i nyproduktionen som förstärker obalanserna. Den vanligaste bostadstypen som byggs är enligt SCB en liten hyreslägenhet.

Det borde vara av intresse hos beslutsfattare att få större vetskap från myndigheterna om hur efterfrågan och behoven ser ut, hur dagens boenden möjligen binder upp personer som gärna velat ha eller skulle behöva en helt annan form av bostad. I många fall talas om vikten av flyttkedjor så att rätt bostäder går till rätt personer. Då bör också analyserna inkludera detta. En bredare och djupare bild av bostadsefterfrågan och bostadsbehov behövs.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Johan Danielsson:

 

Kommer statsrådet att ge Boverket i uppdrag att redovisa utförligare underlag om bostadsbehov och efterfrågan på olika boendeformer?