Underlättande för bygglärlingar att få arbete

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 december 2008

Interpellation: Underlättande för bygglärlingar att få arbete

Interpellation 2008/09:102 av Pertoft, Mats (mp)

den 7 november

Interpellation

2008/09:102 Underlättande för bygglärlingar att få arbete

av Mats Pertoft (mp)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Den tidigare högkonjunkturen och en förväntad efterfrågan på byggnadsarbetare har ökat antalet platser på byggutbildningar i landet. I och med lågkonjunkturen finns nu risken att det är arbetslöshet som väntar när byggeleverna är klara med gymnasieutbildningen samtidigt som byggbranschen kommer att behöva dem på sikt.

Många lärlingar försvann från byggbranschen under 1990-talet, när de inte fick jobb. Men det finns goda exempel på motsatsen. I Halland har lärlingarna i byggyrkena i hög grad fått jobb genom den så kallade Hallandsmodellen. Modellen, som var ett samarbete mellan länsarbetsnämnden, Hallands länsmuseer, Byggbranschens yrkesnämnd, Byggnadsarbetareförbundet och Sveriges byggindustrier, har varit i gång under perioden 1993–2008.

Med stöd från Hallandsmodellen har många lärlingar fått jobb med renovering av kulturbyggnader. Ett hundratal kulturbyggnader har renoverats i Halland, enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen i Halmstad. Därutöver har det skapats ytterligare jobb genom att verksamheter kommit i gång i de renoverade fastigheterna.

Nu har projektet avslutats på grund av att de statliga pengarna som tidigare kom från länsarbetsnämnden dragits in. Det är olyckligt, särskilt mot bakgrund att vi nu är på väg in i lågkonjunktur med risk för stor arbetslöshet inom bland annat byggsektorn.

Regeringen har satsat stort på lärlingsutbildning med extra medel och en försöksverksamhet med många platser över hela landet. Men regeringen måste också vara medveten om att lärlingssystemen är särskilt beroende av att lärlingarna verkligen kommer ut på arbetsmarknaden där ju en stor del av utbildningen ska vara förlagd.

Regeringen har även, mot bakgrund av de omfattande varslen inom fordonsindustrin i Västsverige, deklarerat att Arbetsförmedlingen ges ekonomiskt utrymme att använda medel på ett sätt som verkligen innebär att dessa anpassas till de berörda gruppernas specifika behov. Det är arbetslinjen som gäller. Allt måste göras för att den som blir av med jobbet snabbt återkommer till arbetsmarknaden – det är det budskap som vi uppfattat att regeringen gett till berörda myndigheter.

Mot bakgrund av vad som anförts vill jag fråga Sven Otto Littorin:

Är arbetsmarknadsministern beredd att ta initiativ till åtgärder över hela landet som likt Hallandsmodellen syftar till att underlätta för lärlingar att nå ut på arbetsmarknaden?