Uppföljning och redovisning av bredbandsutbyggnad

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 7 juni 2006

Interpellation: Uppföljning och redovisning av bredbandsutbyggnad

Interpellation 2005/06:419 av Lindström, Torsten (kd)

den 18 maj

Interpellation 2005/06:419 av Torsten Lindström (kd) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Uppföljning och redovisning av bredbandsutbyggnad

Frågan om bredbandstutbyggnad och konkurrensneutralitet mellan de kommunala stadsnäten och de kommersiella aktörerna har lyfts fram ett flertal gånger i riksdagen. Konkreta frågor har ställts, vilka har besvarats i svepande ordalag. Samtidigt fortsätter bredbandsutbyggnaden i landets kommuner.

Den 31 december 2005 hade ca 3 050 miljoner kronor av regeringens anslag till bredbandsutbyggnad delats ut via länsstyrelserna. Problemet med detta är att det inte finns någon sammanställning eller redovisning över hur dessa pengar har använts.

Det går inte att finna en redovisning över om medlen faktiskt använts i glesbygd som villkoren stipulerar eller om de gått till utbyggnad i tätort. Ingen som helst uppföljning av utbetalningarna verkar förekomma. Det finns heller ingen sammanställning eller redovisning över hur mycket landets kommuner har satsat, kommun för kommun. Information om hur stor del av de tilldelade pengarna som har förbrukats i form av nedgrävd kabel saknas också.

Eftersom det inte finns någon redovisning över hur de statliga bredbandspengarna har använts är det svårt, om inte hart när omöjligt, att säga om lagen om bredbandsutbyggnad följs. Att det inte går att få reda på hur våra gemensamma skattepengar används är mycket oroande.

I en interpellationsdebatt jag hade med statsrådet Sven-Erik Österberg i januari i år sade han att Sverige ligger bra till vad gäller IT-mognad. Det kan jag hålla med om. Utbudet av tjänster och varor via Internet ökar konstant och alltfler människor kopplar upp sig. I andra jämförelser är vi inte lika framstående.

En nordisk jämförelse, gjord av Computer Sweden, visar att den svenska satsningen på bredbandsutbyggnad i glesbygd inte är lika framgångsrik som utbyggnaden i våra grannländer. Norge, Danmark och Finland rapporterar att mer än 98 % av befolkningen erbjuds bredband de närmaste åren. Sverige ligger kraftigt efter; ca 10 % av befolkningen, i huvudsak i glesbygd, erbjuds inget bredband. Trots miljarder kronor nås inte målet om bredband till alla. Detta är mycket bekymrande.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att garantera en klar och tydlig redovisning över hur de statliga bredbandsmedlen används?

På vilket sätt avser statsrådet att säkerställa att villkoren för att erhålla statliga medel till bredbandsutbyggnad följs?

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att Sverige inte ska släpa efter i bredbandsutbyggnaden i glesbygd?