Uppgradering av JAS 39 Gripen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Uppgradering av JAS 39 Gripen

Interpellation 2007/08:18 av Rådberg, Peter (mp)

den 21 september

Interpellation

2007/08:18 Uppgradering av JAS 39 Gripen

av Peter Rådberg (mp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Regeringen beslutade den 6 september att fullfölja riksdagens beslut att uppgradera 31 stycken JAS 39 Gripen till Natostandard, (C/D-standard) och ett nytt robotsystem till kustkorvetterna till en kostnad av 4,1 miljarder kronor.

Beslutet känns konstigt eftersom regeringen, och framför allt Moderaterna, har pratat om en besparing på försvaret i storleksordningen 3–4 miljarder.

Sverige har övergått från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar, ett beslut som samtliga partier i Sveriges riksdag ställde sig bakom.

Trots denna enighet i sak lever den svenska försvarsmakten och de politiska besluten fortfarande kvar i invasionsförsvarets organisation och tänkande, vilket till stor del förklarar att vi fortfarande har lika stor försvarsbudget i dag som under invasionsförsvarets tid.

Av försvarets totala budget på ca 40 miljarder kronor går endast ca 10 procent av budgeten till internationella insatser. Merparten av budgeten går till stora materielprojekt inom flygvapnet och marinen, som har en liten anknytning till insatsförsvaret och fredsfrämjande insatser.

Enligt SvD (TT) skriver Sten Tolgfors:

”Dagens beslut är bra för det svenska försvaret. Sverige får tillgång till ett modernt och kostnadseffektivt flygplanssystem, som också fungerar väl i internationell samverkan. Det är också bra för möjligheterna att finna framtida exportmöjligheter för Gripen.”

Efter ett sådant uttalande från vår nya försvarsminister ställer jag följande frågor:

1. Vilket slags internationell samverkan syftar statsrådet på när regeringen vill uppgradera JAS 39 Gripen till C/D-nivå?

2. Vilka är de säkerhetspolitiska skäl som statsrådet åberopar till att uppgradera 31 stycken JAS 39 Gripen till C/D-standard?

3. Avser statsrådet att uppgradera JAS 39 Gripen till C/D-nivå i syfte att gynna framtida exportmöjligheter och måna om svenska arbetstillfällen, eller är det insatsförsvarets reella behov som ligger bakom uppgraderingen?