Uppsala och Försvarsmaktens förstahandsval för flygskolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 februari 2007

Interpellation: Uppsala och Försvarsmaktens förstahandsval för flygskolan

Interpellation 2006/07:280 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 1 februari

Interpellation

2006/07:280 Uppsala och Försvarsmaktens förstahandsval för flygskolan

av Mikael Oscarsson (kd)

till försvarsminister Mikael Odenberg (m)

I den process som syftar till att Försvarsmakten ska spara 250 miljoner per år har regering och riksdag överlåtit åt myndigheten att besluta var högkvarterets operativa enhet (OpE) ska vara lokaliserad. Detta har lett till att 200 arbetstillfällen kommer att flyttas tillbaka från Uppsala till Stockholm där övriga enheter inom högkvarteret redan ligger.

Försvarsmaktens hela flygutbildning styrs i dag från Luftstridsskolan i Uppsala. Här finns flygvapnets hela flygbefälsskola samt strids- och luftrumsskolan med ca 300 anställda i Uppsala och dess direkta närhet. Men på samma sätt som OpE tidigare har varit skilt från högkvarteret i övrigt har regering och riksdag i ett olyckligt beslut sagt att Försvarsmaktens flygskola, med ca 50 anställda och som ingår som en enhet i Luftstridsskolan i Uppsala, ska etableras 26 mil bort i Linköping.

Denna etablering på Malmen i Linköping kräver en rad investeringar till en kostnad av drygt 250 miljoner kronor, bland annat i nya lokaler. Till detta belopp kommer anläggningskostnaderna för bullerdämpande åtgärder. När dåvarande försvarsminister Leni Björklund fick en fråga av undertecknad 2004 vad kostnaden för lokaliseringen av flygskolan till Linköping skulle bli blev svaret högst 174 miljoner kronor. Försvarsdepartement ändrade sedan kostnaden till 250 miljoner. I dag står det klart att prislappen blir ännu högre.

Samtidigt kan vi konstatera att allt som krävs för flygskolan redan finns i Uppsala. Uppsala har haft flygskolor i över 50 år. I Uppsala finns en fungerande flygplats, en hangar som står tom – som flygvapnet dessutom betalar full hyra för – samt bostäder och utbildningslokaler. Tidigare har kostnaderna för att förlägga flygskolan i Uppsala beräknats till ca 20 miljoner för investeringar och 20 miljoner för underhållsåtgärder. Men i och med att OpE nu flyttar till Stockholm kommer lokaler som renoverades för 70 miljoner, inför enhetens flytt från Stockholm till Uppsala i september 2004, dessutom att ställas tomma. Hur man än räknar borde Försvarsmakten kunna spara minst 150 miljoner av skattebetalarnas pengar bara genom att flygskolan förläggs till Uppsala!

Ett av huvudargumenten till att förlägga flygskolan till Malmen var att man därigenom skulle samla all flygutbildning till Linköping, eftersom helikopterutbildningen då var stationerad där. I dag har emellertid detta argument fallit, eftersom Försvarsmakten i dag köper in helikopterutbildningen utomlands.

Det finns ytterligare skäl som talar för att flygskolan ska förläggas i Uppsala. Ett av dem är att flygvolymen blir enormt stor i Linköping, som redan i dag har den överlägset största militära flygplatsen. Endast några civila flygplatser har större flygrörelser. Varför trängas i Linköping när det finns gott om plats i Uppsala? Att OpE:s nyrenoverade lokaler blir tomma är ytterligare ett.

Det är inte heller bara omplaceringen av OpE som innebär att ett tidigare riksdagsbeslut har rivits upp motiverat av besparingsskäl. År 2000 skulle ”Specialflyg” flyttas från Malmen till Uppsala. Men när det visade sig att prislappen blev 200 miljoner kronor, betydligt dyrare än vad man förutsett, ändrades riksdagsbeslutet med hänvisning till bland annat kostnadsaspekten.

Processen kring investeringarna för flygskolan i Linköping har gått extremt långsamt. Egentligen skulle alla investeringar vara klara för länge sedan. Men på grund av att processen kring miljöprövningen – som ännu ej är avgjord – har allt tagit mycket längre tid än tänkt. Visserligen håller man på att bygga en ny platta, men fortfarande har man inte börjat bygga lokaler, bland annat beroende på att offerterna varit så höga.

Som jag ser det finns det all anledning att låta sunt förnuft råda och inte slösa med skattebetalarnas pengar. Och viktigast av allt: denna naturliga samlokalisering med Flygvapnets övriga flygutbildningar skulle också innebära en bättre flygskola eftersom det här finns mer utrymme både i luften och på marken! Med andra ord finns här betydligt bättre utvecklingsmöjligheter.

Mot denna bakgrund vill jag fråga försvarsminister Mikael Odenberg:

Ämnar försvarsministern verka för att Försvarsmakten ska få utökad beslutsrätt vad gäller olika enheters lokalisering utifrån de principer som gällde vid det senaste beslutet om operativa enhetens lokalisering?

Ämnar försvarsminister verka för att låta Försvarsmakten snabbt göra en ny kostnadskalkyl beträffande de verkliga kostnaderna för att fortsätta arbetet med att förlägga flygskolan i Linköping jämfört med att samlokalisera flygskolan med Försvarsmaktens övriga flygutbildningar i Uppsala?