Utebliven kompensation för el- och gasanvändare i Skåne

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 31 januari 2023

Interpellation: Utebliven kompensation för el- och gasanvändare i Skåne

Interpellation 2022/23:58 av Ola Möller (S)

Interpellation 2022/23:58 Utebliven kompensation för el- och gasanvändare i Skåne

av Ola Möller (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Statsminister Ulf Kristersson lovade att ett högkostnadsskydd för el skulle vara på plats den 1 november. Hans partikamrater i Region Skåne lovade under valrörelsen att högkostnadsskyddet även skulle inkludera gasanvändare.

I södra och västra Sverige handlar det om tiotusentals hushåll som använder sig av gas. Som vi alla vet kom det inget högkostnadsskydd till den 1 november. Enligt näringsministern var det ”en omöjlighet”. Vän av ordning kan ju fråga sig varför det som i likhet med så många andra utfästelser var möjligt före valet plötsligt inte längre är det efter valet.

Denna fråga ställer sig även Moderaterna i Region Skåne. Moderater som leder ett regionstyre där näringsministerns egna partikamrater ingår. Ordföranden i Region Skåne Carl Johan Sonesson har föredömligt bjudit in näringsministern till Skåne för att diskutera de löftesbrott som skett. Dels när det gäller frågan om högkostnadsskydd per den 1 november, dels frågan om utebliven kompensation för gasanvändare. Näringsministerns svar till regionstyrelsens ordförande förskräcker, för övrigt. Näringsministern kallar möten med oroliga företrädare för befolkningen i Skåne för ”kaffedrickande”. Något som Carl Johan Sonesson beskriver som ”uselt”, ”väldigt arrogant” och ”oseriöst”. Jag kan bara instämma. Intressant i sammanhanget är också att en gaskund i Trelleborg också har försökt att nå Ebba Busch för ett samtal om löftesbrottet kring gasen. Näringsministern ansåg sig inte ha tid för kunden, men av tjänstemän fick hon beskedet att hon skulle vända sig till sina lokala politiker.

Med anledning av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

  1. Hur förhåller sig ministern till löftet om att konsumenterna skulle få elkompensation per den 1 november?
  2. Har minstern för avsikt att träffa företrädare för Region Skåne och därmed den skånska befolkningen?
  3. Har ministern för avsikt att kompensera kunderna för höjda gaspriser och i så fall, på vilket sätt?