Utökad preskriptionstid för arbetsmiljöbrott

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 mars 2022

Interpellation: Utökad preskriptionstid för arbetsmiljöbrott

Interpellation 2021/22:313 av Magnus Persson (SD)

Interpellation 2021/22:313 Utökad preskriptionstid för arbetsmiljöbrott

av Magnus Persson (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Vid utredningar av arbetsmiljöbrott involveras flera myndigheter: Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Utredningstiden är ofta lång, och den genomsnittliga utredningstiden för brottet ”vållande till annans död på arbetsplats” är betydligt längre än en utredning om vållande till annans död som inte har samband med någon arbetsplats. Utredningsläget är komplicerat utifrån sakfrågans natur.

Entreprenader sker ofta i flera led, och tekniskt kan det vara komplicerade orsaksförlopp och även komplicerade organisatoriska förhållanden som råder. Det är ofta flera aktörer involverade, och det är i skarven mellan aktörerna som utredningsläget försvåras. Utifrån den samlade bilden av problematiken i dessa utredningar behöver preskriptionstiden utökas. Preskriptionstiden för normalgraden av arbetsmiljöbrott är i dag två år. Vid grova brott är den fem år. Dessa preskriptionstider är för korta, och preskriptionstiden bör utökas till det dubbla, det vill säga fyra år för normalgraden samt tio år för grova brott. Detta är en fråga som varit aktuell i många år och som önskats av många parter.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Tänker ministern verka för att regeringen lämnar förslag om utökade preskriptionstider för arbetsmiljöbrott?